Azymut na sukces - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim


Idź do treści

 "AZYMUT NA SUKCES
- program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół
w Nebrowie Wielkim"

Okres realizacji projektu – od 01.07.2009 roku do 31.07.2011 roku.

Na realizacje projektu szkoła uzyskała grant w wysokości

729 310,00 złotych.


CELE PROJEKTU:

Celem ogólnym projektu jest:

•wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim.

Celami szczegółowymi projektu są:


•podniesienie poziomu kompetencji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych,
•poprawa znajomości języków obcych,
•podniesienie umiejętności informatycznych,
•zwiększenie dostępu do kultury i sztuki,
•zmiana motywacji i aktywności uczniów z nastawieniem na sukces i dowartościowanie,
•podniesienie jakości nauczania poprzez zastosowanie aktywizujących metod, badań, odkryć, zajęć w terenie,
•podniesienie jakości procesu dydaktycznego poprzez zastosowanie nowoczesnych środków medialnych.
Powrót do treści | Wróć do menu głównego