Azymut na sukces - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim


Idź do treści

Kola zainteresowan


Klasy I - III Szkoły Podstawowej


•Koło języka angielskiego,
•Koło twórczości plastycznej,
•Zajęcia wyrównawcze z matematyki,
•Koło historyczne-Śladami historii,
•Koło teatralne.


Klasy IV-VI Szkoły Podstawowej


•Koło Matematyczne Asy,
•Zajęcia wyrównawcze z matematyki,
•Koło historyczne-Śladami historii,
•Klub szkolnych literatów,
•Koło informatyczne,
•Sprawny umysł, sprawne ciało - zajęcia sportowe,
•Koło języka angielskiego,
•Koło teatralne,
•Co w trawie piszczy - koło badawcze - przyrodniczo-ekologiczne,
•Koło twórczości plastycznej,
•Sprawny umysł, sprawne ciało - zajęcia taneczne.


Klasy I-III gimnazjum


•Koło Matematyczne Asy,
•Klub Przyjaciół Einsteina - koło eksperymentów fizyczno-chemicznych,
•Młodzi odkrywcy - koło geograficzne,
•Koło języka angielskiego,
•Zajęcia wyrównawcze z matematyki,
•Koło teatralne,
•Koło informatyczne,
•Koło twórczości plastycznej,
•Koło historyczne-Śladami historii,
•Klub szkolnych literatów,
•Sprawny umysł, sprawne ciało - zajęcia sportowe,
•Sprawny umysł, sprawne ciało - zajęcia taneczne.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego