"AZYMUT NA SUKCES
- program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów
Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim"

   
 Konferencja podsumowująca projekt - Azymut na sukces...                 Wycieczka do Warszawy                           

Konferencja podsumowujaca projekt - Azymut na sukces...              


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.