"AZYMUT NA SUKCES
- program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów
Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim"
 

UWAGA KONKURSY !!!
rok szkolny 2010/2011


  KONKURS 1   KONKURS 2   KONKURS 3

        

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.