„LABORATORIUM KOMPETENCJI

- PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI OGÓLNEJ WIEJSKIEJ

GMINY SADLINKI POPRZEZ WSPARCIE UCZNIÓW ORAZ NAUCZYCIELI

W ROZWIJANIU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH WYMAGANYCH

NA RYNKU PRACY”.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś 3 – Edukacja,

Działanie 3.2 Edukacja Ogólna,

Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej

Laboratorium kompetencji...strona UG Sadlinki


       


UWAGA KONKURSY


Wyjaśnienie znaczenia tytułu Laboratorium Kompetencji...

Konkurs plastyczny Konkurs literacki Konkurs prezentacja medialna
 

 

 

PLANY ZAJĘĆ

Rok szkolny 2016/2017


Plan zajęć I-III SP     Plan zajęć IV-VI SP    Plan zajęć I-III GIM
 

Rok szkolny 2017/2018

Plan zajęć I-III SP
    Plan zajęć IV-VI SP   Plan zajęć VII SP - II-III GIM

WARSZTATY DLA III KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM WYJAZDU EDUKACYJNEGO DO GDAŃSKADowozy na zajęcia w soboty i dni wolne    Rozwozy z zajęć w soboty i dni wolneGALERIA

Organizacja projektu Zajęcia komputerowe i programistyczne

Zajęcia techniczne i matematyczne Zajęcia przyrodnicze

Zajęcia z języków obcych Ośrodek kariery - doradztwo zawodowe

Zajęcia z rozwoju kompetencji miękkich Zajęcia logopedyczne i korekcyjne

Zajęciowa współpraca z instytucjami nauki i kultury

Politechnika Gdańska Centra Nauki Gdański Teatr Szekspirowski

Naukowa Szkoła Letnia - Politechnika Gdańska Szekspirowska Szkoła Letnia

 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli Festiwal NaukiWycieczki i wyjazdy zawodoznawcze
 

 • Dnia 21.04.2017 roku uczniowie klas gimnazjalnych odbyli w ramach projektu wycieczkę edukacyjną do firmy Plati Polska sp. z o.o. w Kwidzynie, światowego dostawcy wiązek kablowych dla branży motoryzacyjnej, konsumpcyjnej, przemysłowej oraz związanej z opieką zdrowotną i sektorem telekomunikacyjnym. Przed wejściem na halę produkcyjną obejrzeliśmy prezentację multimedialną opatrzoną komentarzem na temat organizacji firmy, która swoje oddziały oprócz Polski posiada na Węgrzech, Ukrainie, w Chinach i w Maroku. Natomiast centrala firmy znajduje się we Włoszech. Uczniowie zostali zapoznani z rzeczywistym środowiskiem pracy i specyfiką działalności firmy w odniesieniu do lokalnego i regionalnego rynku pracy. Zapoznano nas również z asortymentem produkowanych złączek sprężynowych nisko jaki wysokoprądowych oraz z wytwarzanymi elementami automatyki. Przedstawiciel firmy zapoznał uczniów z różnorodnością zawodów, ścieżkami kariery oraz możliwościami jakie oferuje firma. Następnie przeszliśmy przez kolejne hale produkcyjne, w których wytwarzane są części składowe, montuje się elementy oraz dokonuje kontroli jakości gotowych wyrobów. Uczniowie mogli zobaczyć proces produkcyjny i poznać różnorodność stanowisk w celu poznania zadań i obowiązków należących do pracowników różnych działów a tym samym wymagań pracodawcy dotyczących kompetencji, które winni posiadać potencjalni pracownicy.Tego dnia również uczniowie klas gimnazjalnych odbyli w ramach projektu wycieczkę edukacyjną do Bricomarche, supermarketu typu „dom i ogród", należącego do grupy Muszkieterów. Grupa ta jest największym europejskim zrzeszeniem niezależnych przedsiębiorców, które z sukcesem zarządza siecią prawie 4 tysięcy punktów handlowych. W Polsce Grupa Muszkieterów zrzesza ponad 280 niezależnych przedsiębiorców zarządzających łącznie ponad 360 sklepami Bricomarche i Intermarche, będącymi liderami rynku w kategorii supermarketów. Podczas spotkania uczniowie zostali zapoznani ze strukturą sklepu, poszczególnymi działami sklepu. Uczniowie poznali również jakie obowiązki i zadania jakie posiada każdy pracownik poszczególnych działów, jakie predyspozycje powinien posiadać aby wykonywać określoną pracę. Następnie pracownik działu dekoracja przedstawił ścieżki kariery i możliwości jakie daje praca w Bricomarche opierając się na przykładzie własnej osoby.

   

   

 • Dnia 02.05.2017 roku uczniowie klas gimnazjalnych odbyli w ramach projektu wycieczkę edukacyjną do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kwidzynie, gdzie uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi zadaniami i obowiązkami w zawodzie strażaka. Uczniowie dowiedzieli się o systemie kształcenia i szkolenia w straży, który składa się z dwóch podsystemów. Jeden odpowiada za podwyższanie kwalifikacji ogólnych przygotowując ochotników do zawodu strażaka, technika pożarnictwa lub inżyniera pożarnictwa, natomiast drugi związany jest z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych. Omówiona została cała ścieżka kariery zawodowej z wyszczególnieniem szkół i ośrodków szkoleniowych w Polsce a także zasadach naboru do służby. Następnie omówione zostały zadania, obowiązki oraz wymagane kwalifikacje strażaka, technika pożarnictwa oraz inżyniera pożarnictwa. Na zakończenie naszego pobytu mieliśmy okazję uczestniczyć, w ramach obchodów Dnia Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, w uroczystym zawieszeniu flagi na maszt. Uroczystego zawieszenia flagi dokonał poczet flagowy złożony  z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kwidzynie.

   


   

 • Dnia 02.05.2017 roku uczniowie klas gimnazjalnych odbyli w ramach projektu wycieczkę edukacyjną do Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie. Na samym wstępie uczniowie mogli zobaczyć pomieszczenia służbowe, pomieszczenie dla osób zatrzymanych oraz zapoznali się z poszczególnym wyposażeniem policjantów do służby. Urozmaiceniem było niewątpliwie badanie alkomatem chętnych uczniów. Podczas spotkania funkcjonariusze Policji przedstawili dokładne etapy rekrutacji, stopnie awansu oraz zapoznali uczniów z rodzajem umundurowania. Komendę Powiatową policji w Kwidzynie tworzą funkcjonariusze zatrudnieni w służbach: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym. Uczniowie mogli dowiedzieć się, że do wykonywania swoich obowiązków policjanci przygotowują się w policyjnych szkołach i ośrodkach szkolenia. Młodzież dzięki spotkaniu usłyszała informacje i zaspokoiła swoją ciekawość o służbie mundurowej, jaką jest Policja.


   

 • Dnia 20.05.2017 roku uczniowie klas gimnazjalnych odbyli w ramach projektu wycieczkę edukacyjną do ie. Podczas wykładu uczniowie mogli zapoznać się z różnymi formami działalności Nadleśnictwa Kwidzyn oraz z rzeczywistym środowiskiem pracy. Następnie uczniowie mogli zwiedzić budynek Szkółki w Brachlewie gdzie mogli zapoznać się z  jego infrastrukturą. W szkółce prezentowanych jest wiele ciekawych tematów dotyczących przyrody i leśnictwa naszego regionu, m.in.: specyfiki prowadzenia gospodarki leśnej oraz bogactwa zasobów przyrodniczych. Podczas prezentacji uczniowie zostali zapoznani z zadaniami i obowiązkami należącymi do pracowników, omówiona została ścieżka kariery oraz wskazane zostały miejsca edukacji w zawodzie. Podleśniczy Andrzej Rozmus poinformował nas także o gatunkach drzew i krzewów, którymi się opiekują. Podczas spaceru po szkółce był czas na rozmowę o pracy leśników i ich trosce o powierzone im lasy, o potrzebie kształcenia i nauki (w pracy leśniczego ważna jest dobra znajomość przyrody i matematyki) oraz organizmach zamieszkujących las.
   

   

 • Dnia 20.05.2017 roku uczniowie klas gimnazjalnych odbyli w ramach projektu wycieczkę edukacyjną do przyszkolnego gospodarstwa rolnego i centrum warsztatowego w Barlewiczkach. Na wstępie uczniowie zostali zapoznani z różnymi formami działalności rolniczej oraz z rzeczywistym środowiskiem pracy w zawodzie rolnik. Omówiona została cala ścieżka kariery począwszy od nauki zawodu po realizację zadań wynikających z wyuczonego zawodu. Następnie uczniowie mogli zwiedzić budynki gdzie zapoznali się z infrastrukturą przyszkolnych warsztatów oraz z systemem wspierania rozwoju i aktywizacji obszarów wiejskich i systemem zawodowego szkolnictwa. Ponadto podczas wykładu i części pokazowej uczniowie poznali wymagania pracodawcy dotyczących kompetencji, które winni posiadać potencjalni pracownicy.
   

   

 • Dnia 20.05.2017 roku uczniowie klas gimnazjalnych odbyli w ramach projektu wycieczkę edukacyjną do firmY Fobos w Sztumie, która pracuje z największymi międzynarodowymi koncernami z branży spożywczej. Firma ta stanowimy integralną część łańcucha dostaw takich gigantów jak Mondelez, Mars, Wrigley, Nestle czy Unilever. Przed wejściem na halę produkcyjną obejrzeliśmy prezentację multimedialną opatrzoną komentarzem na temat organizacji firmy, która posiada wysokie normy jakości i bezpieczeństwa pakowanych wyrobów – obecnie posiada dwa certyfikowane systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności – ISO 9001 oraz IFS. Następnie uczniowie zostali zapoznani z rzeczywistym środowiskiem pracy i specyfiką działalności firmy w odniesieniu do lokalnego i regionalnego rynku pracy. Zapoznano nas również z asortymentem pakowanych wyrobów spożywczych. Przedstawiciel firmy zapoznał uczniów z różnorodnością zawodów, ścieżkami kariery oraz możliwościami jakie oferuje firma. Następnie przeszliśmy przez kolejne hale produkcyjne, w których pakowane są słodycze takie jak gumy do żucia czy owocowe drażetki. Uczniowie mogli zobaczyć proces produkcyjny i poznać różnorodność stanowisk w celu poznania zadań i obowiązków należących do pracowników różnych działów a tym samym wymagań pracodawcy dotyczących kompetencji, które winni posiadać potencjalni pracownicy. Anna Gółkowska