ARCHIWUM

PRZETARGI      PRZETARGI     PRZETARG 2
 


Zapytanie ofertowe

Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,  w Szkole Podstawowej w Nebrowie Wielkim.

      Lista książek     

 Nebrowo Wielkie 13.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert  na zakup i dostawę książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego  Programu rozwoju czytelnictwa – Priorytet 3 w Szkole Podstawowej w Nebrowie Wielkim”

SPN-S.261.4.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego jako zapytanie ofertowe  na zakup i dostawę książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego  Programu rozwoju czytelnictwa – Priorytet 3 w Szkole Podstawowej w Nebrowie Wielkim

 Dyrektor szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim podaje informacje z otwarcia ofert:

1.Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 15000, 00 zł

Nr oferty

 Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena zł brutto

1

Księgarnia Gdańscy Włodzimierz Gdański  ul. Promienna  1,  87-800 Włocławek

18 774,91 zł

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim
 Mariola Strzelczyk


 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Zakup książek do biblioteki szkolnej  w ramach „Narodowego  Programu rozwoju czytelnictwa – Priorytet 3” w Szkole Podstawowej w Nebrowie Wielkim

SPN-S.261.4.2018

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: Zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego  Programu rozwoju czytelnictwa – Priorytet 3 w Szkole Podstawowej w Nebrowie Wielkim”
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego jako zapytanie ofertowe
na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach „Narodowego  Programu rozwoju czytelnictwa – Priorytet 3” w Szkole Podstawowej w Nebrowie Wielkim” zostało unieważnione.

Uzasadnienie

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim
 Mariola Strzelczyk