Osiągnięcia uczniów w latach 2006-2017


  Rok szkolny 2006/2007    Rok szkolny 2007/2008    Rok szkolny 2008/2009   
Rok szkolny 2009/2010    Rok szkolny 2010/2011    Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013    Rok szkolny 2013/2014    Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016    Rok szkolny 2016/2017