DLA RODZICÓW I UCZNIÓW
 

RODZICE W SZKOLE


                        
  Rodzice partnerami w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju szkoły

        Realizowanie skutecznych działań edukacyjnych, oddziaływań wychowawczych wymaga szeroko pojętej współpracy szkoły, nauczycieli i rodziców. Znaczącą  rolę w tym względzie odgrywają relacje partnerskie, których budowanie nie należy do najłatwiejszych, wymaga determinacji wielu osób ale jest nieodzowne, aby sprostać wymaganiom współczesnej szkoły.  Partnerstwo w naszej szkole  ma już swoje korzenie.  Główne formy i sposoby współpracy rodzice wypracowują  na spotkaniach Rady Rodziców i Rady Szkoły. Działania te są skorelowane z koncepcją pracy szkoły, planami wychowawczymi nauczycieli, stanowią część wspólną strategii rozwoju szkoły. Przedstawiciele trójek klasowych biorą udział w wielu imprezach i uroczystościach szkolnych na różnych poziomach wiekowych. Współpraca jest efektywna rodzice z dyrekcją szkoły, nauczycielami podejmują różne przedsięwzięcia chociażby corocznie organizowany „Dzień Seniora”, dni otwarte, tydzień profilaktyki, dzień ziemi, konkursy i zawody  organizowane w szkole, czy zwyczajowy „Dzień Dziecka” .Warto również zwrócić uwagę na korzyści współpracy bardziej wymierne należą do nich: wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych, wysoki wskaźnik EWD, duże osiągnięcia jak na szkołę wiejską w konkursach na różnym szczeblu, zawodach sportowych. Nauczyciele i rodzice duża wagę przywiązują do udziału uczniów w różnych konkursach stad często współfinansują ich organizację i  realizację fundując nagrody dla uczniów. Rodzice chętnie włączają się w działania wychowawcze i profilaktyczne uczestnicząc w tygodniu profilaktyki, spotkaniach i prelekcjach ze specjalistami. Podjęte przedsięwzięcia przynoszą nieocenione korzyści dla jej uczestników. Działania Rady Szkoły i Rady Rodziców konstruktywnie wspierają nauczycieli i dyrekcję szkoły w realizacji zadań statutowych.
         Nawiązanie partnerskich relacji z rodzicami to trudny element pracy szkoły, ale warto   w niego inwestować dla realizacji wytyczonych  celów.
         W naszej szkole rodzice coraz aktywniej angażują się w życie szkoły, są naszymi partnerami na ścieżce rozwoju swoich dzieci.

Poradnik - plik do pobrania.pdf
 

ZAJĘCIA OTWARTE INNOWACJE WYWIADÓWKI PARTNERSKIE

WARSZTATY DLA RODZICÓW SPOTKANIA RADY SZKOŁY I RADY RODZICÓW PRELEKCJE DLA RODZICÓW

TURNIEJE RODZINNE    UROCZYSTOŚCI SZKOLNE