WYDARZENIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

             

 • Od 1 września 2017 r.  nasza szkoła funkcjonująca dotychczas jako Zespół Szkół zmieniła nazwę na Szkoła Podstawowa w Nebrowie Wielkim. Przez najbliższe dwa lata w szkole funkcjonować będą także oddziały gimnazjalne wygasającego gimnazjum. Wprowadzona reforma oświaty zmieniła nie tylko nazwę, ale także wprowadziła zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkolnictwa w całym kraju. Szczegółowe informacje dotyczące reformy i zmian za nią idących przedstawione są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, z którymi można się zapoznać wchodząc na zamieszczony link: http://reformaedukacji.men.gov.pl/ Agnieszka Piotrowska

 • Pierwszy szkolny dzwonek zabrzmiał w tym roku dopiero czwartego września. Puste dotąd korytarze szkoły ponownie wypełnił wesoły gwar wracających po wakacjach dzieci. Uroczystą inaugurację roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęła dyrektor Mariola Strzelczyk życząc pracownikom i uczniom wytrwałości i zapału do pracy przez kolejnych 10 miesięcy. Wrześniową tradycją szkoły są  jubileusze pracy zawodowej obchodzone przez zatrudnionych tu nauczycieli i pracowników. W tym roku 35-lecie pracy zawodowej obchodziła wicedyrektor szkoły Łucja Koncicka. Jak co roku powitaliśmy także nowych pracowników – panią Katarzynę Kurdupską – nauczyciela języka niemieckiego i panią Mirosławę Szulc – nauczyciela matematyki, a także pożegnaliśmy panią Wiesławę Gulbicką, która po wielu latach pracy w tutejszej szkole odeszła na zasłużoną emeryturę. Po zakończonej oficjalnej części uroczystości uczniowie z wychowawcami udali się do klas, gdzie przeprowadzone zostały warsztaty na temat bezpieczeństwa podczas drogi do i ze szkoły. Agnieszka Piotrowska


   

 • Zgodnie z tradycją naszej szkoły w dniu rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się również  uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. To niezwykle ważny dzień dla pierwszoklasistów, ich wychowawczyni pani Katarzyny Szczęsnej i rodziców. Pierwszoklasiści wykonali wiersze przygotowane specjalnie na tę okazję i swoją postawą udowodnili, iż są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły. Po złożeniu ślubowania Dyrektor szkoły pani Mariola Strzelczyk dokonała symbolicznego pasowania na ucznia „Pasuję Cię na ucznia” – mówiła pani Dyrektor dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdżką, ramion swoich podopiecznych. Uczniowie klasy I zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a  Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły. Uroczystość ślubowania klasy I przygotowała wychowawczyni pani Katarzyna Szczęsna. Lider zespołu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Marzena Pomianowska.
   

 • "Święto Powideł Nebrowskich" - Nebrowo Wielkie 2017. Dnia 16 września 2017 roku po raz dwunasty odbyło się Święto Powideł Nebrowskich. Organizatorami imprezy była Wójt Gminy Sadlinki Elżbieta Krajewska, Szkoła Podstawowa, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Nebrowa Wielkiego. W tygodniu poprzedzającym uroczystość przygotowaliśmy się do tego święta smażąc powidła w kotle kuprowym. W smażeniu wzięli również udział  mieszkańcy naszej wsi oraz  pani sołtys. Koło Gospodyń Wiejskich ogłosiło  dwa konkursy: konkurs plastyczny pn. „Święto śliwki w moich oczach” oraz konkurs fotograficzny pn. „Najciekawsze miejsca mojej miejscowości”. Konkursy spotkały się z dużym zainteresowaniem. W konkursie plastycznych I msc zajęła Amelia Piętka, II msc. Weronika Smagalska, natomiast w konkursie fotograficznych zwyciężyła Karolina Gadomska. Każdy kto wziął udział w  konkursie otrzymał nagrodę. Na uroczystości pojawili się współorganizatorzy, sponsorzy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy naszego powiatu. Na  scenie zaprezentowały się najmłodsze dzieci z Przedszkola, przygotowane przez Małgorzatę Januszewską,  uczniowie klas 0 – III Szkoły Podstawowej z Nebrowa Wielkiego, których przygotowały wychowawczynie: Jadwiga Rogowska, Katarzyna Szczęsna, Marzena Pomianowska i Anna Michalska.  Całość występów uświetnił zespól muzyczny prowadzony przez Krzysztofa Borowca. Niestety zła pogoda uniemożliwiła pokazanie całego występu. Najmłodsi mogli pomalować sobie twarz i wziąć udział w konkursach. Mirosława Torbowska

                              

 • Sprzątanie świata. W trzeci weekend września po raz kolejny odbyła się ogólnopolska akcja sprzątania świata, pod hasłem: „Nie ma śmieci - są surowce”. Jej organizatorem była fundacja Nasza Ziemia. Fundacja przekonuje, że w rzeczach, często nazywanych niepotrzebnymi, drzemie wartościowy surowiec, który może być przetwarzany kilkukrotnie, a nawet bez końca (tak jest w przypadku aluminiowej puszki). Nasza szkoła włączyła się również w tą akcję. Uczniowie wykonali plakaty pokazujące w jaki sposób możemy przetwarzać odpady, jak również sprzątali teren wokół szkoły. To bardzo ważne, abyśmy  świadomie unikali tworzenia odpadów, kupując rzeczy tylko potrzebne i nie zawierające dodatkowych opakowań. Rzeczy niepotrzebne starajmy się oddawać tym, którzy ich potrzebują lub wykorzystać do innych celów, a resztę oddajmy do segregacji, składając w odpowiednim pojemniku. Mirosława Torbowska
                                                                                                                                                                                                                                                                   

 • Wyjazd edukacyjny do lasu. Las jest bogatym źródłem poznania świata przyrodniczego. Dzieciom należy stwarzać okazje do poznawania środowiska przyrodniczego w toku różnorodnych form aktywności. I właśnie temu miał służyć zorganizowany przez panie wychowawczynie klas I - III dnia 29 września 2017 roku wyjazd do najbliższego lasu. Program wyjazdu obejmował różnorodne formy zajęć. Była przechadzka po lesie i obserwacja naturalnego ekosystemu świata roślin i zwierząt. Poznawaliśmy przyrodę patrząc, słuchając i dotykając. Zaopatrzone w lornetki i lupy dzieci oglądały różne okazy przyrodnicze( liście, mrowisko, korę drzew, rośliny i owady) Każdy starał się usłyszeć i zapamiętać jak najwięcej leśnych dźwięków. Po lesie oprowadzały nas panie wychowawczynie: Katarzyna Szczęsna, Marzena Pomianowska i Anna Michalska. Pokazały dzieciom w jaki sposób można określić wiek drzewa, oraz jak zmierzyć jego wysokość. Uczniowie wykazały się świetną znajomością na temat ochrony przyrody, doskonale wiedzą, że należy ją chronić i że w lesie nie wolno zostawiać śmieci, rozpalać ognisk, płoszyć zwierząt, hałasować.  Była to dobra okazja do rozbudzenia wśród dzieci zainteresowań otaczającą przyrodą, wzbogacenia wiedzy oraz kształtowania postaw proekologicznych. Marzena Pomianowska
                                                                                                                                                                                                                                                                

   

 • Chcąc przyczynić się do rozszerzenia wiedzy na temat historii oraz tajników produkcji papieru czerpanego dnia 5 października 2017 roku  został zorganizowany dla klas I – III wyjazd do  Eko- inicjatywy  w Kwidzynie, gdzie zostały przeprowadzone warsztaty edukacyjne oraz pokazy czerpania papieru. W pierwszej kolejności dzieci obejrzały pokaz z instruktażem – były bardzo skupione i zainteresowane czynnościami do wykonania. Następnie samodzielnie wykonywały czerpany papier pod okiem prowadzącej – wcześniej przygotowaną masę papierową wkładały do specjalnej ramki, przykrywały sztywną siatką i „kołderką” czyli kawałkiem płócienka, następnie umieszczały cały pakiet w prasie i specjalnym pokrętłem dociskały ją tak, by cała prawie woda z masy została odciśnięta. Świetne warsztaty – profesjonalnie prowadzone, z użyciem autentycznych przedmiotów sprawiły dzieciom dużo satysfakcji i radości. Oprócz tego uczniowie odwiedziły mały Ogród Zoologiczny. Dzieci miały okazję zobaczyć niespotykane na co dzień zwierzęta i ptaki. Przemierzając alejki ogrodu, oglądały z bliska zwierzęta, poznały ich wygląd i tryb życia. Bezpośredni kontakt ze zwierzęciem sprawia, iż wiadomości zdobyte podczas wyjazdu na trwałe zapiszą się w pamięci dzieci. Wyjazd okazał się nie tylko wspaniałym przeżyciem, ale również atrakcyjną lekcją przyrody. Marzena Pomianowska

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 • Na czym polega praca ornitologa- sowiarza? Na to  pytanie i wiele innych szukaliśmy odpowiedzi podczas warsztatów o sowach  przeprowadzonych przez panią Ewelinę Kurach koordynatora projektu pn. „Sowy Pomorza. Edukacja dla bioróżnorodności finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Warsztaty odbyły się w klasach IVab, V i VI szkoły podstawowej. Zajęcia przeprowadzono  w oparciu o prezentację multimedialną  z filmami i głosami sów, z wykorzystaniem różnych materiałów dydaktycznych (np. budy i kosze lęgowe, tablice edukacyjne, sieci i obrączki ornitologiczne, preparaty biologiczne, albumy przyrodnicze). Uczniowie mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy z ekologii i ochrony czynnej sów. Poznali pracę ornitologa- sowiarza i wiele innych ciekawostek z życia tych ptaków. Uczestnicy mogli zobaczyć  pióra sów, wyplówki, obrączki ornitologiczne, budki  i kosze lęgowe ptaków. Zajęcia wzbudziły zainteresowanie wśród uczniów. Niektórzy uczniowie pokusili się o wykonanie albumów, prezentacji i zgromadzenia ciekawostek o tych niezwykłych ptakach. W imieniu przyrodników naszej szkoły dziękujemy za przeprowadzenie warsztatów i czekamy na kolejne spotkania. Łucja Koncicka

   

   

 • 13 października 2017 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim odbył się uroczysty apel upamiętniający Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość otworzyła Dyrektor Szkoły Mariola Strzelczyk witając przybyłych z tej okazji gości – Wójta Gminy Sadlinki Elżbietę Krajewską, Pełnomocnika do spraw oświaty  Joannę Śliwińską, Przewodniczącą Rady Rodziców Ewelinę Gruszczyńską oraz emerytowanych nauczycieli tutejszej szkoły. Część artystyczną, jak co roku, poprowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz członkowie Koła Teatralnego i zespołu muzycznego Wiolino. Uczniowie symbolicznymi, pięknie udekorowanymi wrzosami, podziękowali nauczycielom za ich pracę, oraz zgodnie z wieloletnią już tradycją szkoły,  złożyli kwiaty oraz zapalili znicz pod tablicą pamięci o zmarłych pedagogach. Słowa podziękowania za codzienny trud włożony w nauczanie i wychowanie młodych pokoleń skierowała do nauczycieli i pracowników szkoły Wójt Elżbieta Krajewska, która wręczyła nagrody paniom Marioli Strzelczyk oraz Mirosławie Torbowskiej. Następnie głos zabrały panie Ewelina Gruszczyńska, która w imieniu rodziców podziękowała za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz dyrektor Mariola Strzelczyk dziękując gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły za zaangażowanie wnoszone w codzienną pracę. Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymały: Łucja Koncicka, Anna Gółkowska, Dorota Laskowska, Iwona Krupa, Katarzyna Szczęsna, Jadwiga Rogowska, Małgorzata Januszewska, Beata Łęcka-Trzaska,  Anna Michalska, Agnieszka Piotrowska, Lucyna Sochacka, Agnieszka Samulewska oraz Mieczysława Sobczak. Po oficjalnej części uroczystości obecni i emerytowani nauczyciele udali się na wspólny poczęstunek. Agnieszka Piotrowska

 

 • Wycieczka do lasu - 28 września klasy I – III  wraz z wychowawcami wybrali  się na wycieczkę do lasu. Był piękny, słoneczny dzień. Podróż odbyliśmy autobusem. Przypomnieliśmy sobie przy okazji jak należy zachowywać się w środkach komunikacji miejskiej. Na miejscu odbyliśmy długi spacer przez las. Obserwowaliśmy przyrodę i zachodzące wczesną jesienią zmiany. Poznaliśmy warstwową budowę lasu. Czasami udało się usłyszeć śpiew ptaków. Obok pięknego Przyczółku Odyniec zatrzymaliśmy się na odpoczynek. Mogliśmy się wspólnie pobawić, pograć w piłkę, wspinać, obserwować przyrodę i zjeść ze smakiem zabrane ze sobą kanapki. Piknik w lesie był bardzo udany. Pogoda i humor nam dopisały. Zmęczeni, ale uśmiechnięci wróciliśmy do szkoły. Nasze wesołe miny na zdjęciach świadczą o udanej wycieczce. Z pewnością ją powtórzymy. Anna Michalska
                                                                                                                                                                                                                                                                           

   

 • Wycieczka do Torunia zaczęła się o godzinie 8.30 w sobotę 21.10.17. Pod szkołą spotkaliśmy się z naszymi paniami . Po dotarciu na miejsce zwiedziliśmy Planetarium gdzie  obejrzeliśmy seans „Astro pies – Łajka. Wszyscy z zapartym tchem oglądaliśmy film  i uczyliśmy się jak rozpoznawać gwiazdy, poznaliśmy podstawowe informacje związane z ruchem wirowym oraz obiegowym Ziemi, zjawisko dnia i nocy oraz następstwo pór roku. W przystępny sposób poznaliśmy, jak zmienia się wygląd nieba i układ gwiazdozbiorów w ciągu roku, jaką rolę pełni Gwiazda Polarna oraz skąd biorą się fazy Księżyca. Potem, na Starym Mieście w Toruniu, spotkaliśmy się z przewodnikiem – panem Pawłem i odbyliśmy z nim spacer. Zobaczyliśmy pomnik Mikołaja Kopernika, ratusz i inne zabytki na toruńskiej Starówce.. Troszeczkę nie dopisała nam pogoda ale i tak było bardzo fajnie i ciekawie. Wycieczka była bardzo udana, wróciliśmy zadowoleni i pełni wrażeń. Anna Michalska
                                                                                                                                                                                                                                                                
   

 • 04.11. 2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej pojechały na wycieczkę do Gdańska. Uczniowie mieli okazję odwiedzić nowo powstałe Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Solidarności. Jednym z głównych celów Muzeum jest pokazanie światu doświadczenia wojennego Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pod wieloma względami odmiennego i mało znanego w Europie Zachodniej i w krajach pozaeuropejskich. Ekspozycje opowiadają o życiu codziennym cywilów i żołnierzy, terrorze okupacyjnym, o takich zjawiskach, jak ludobójstwo, opór wobec okupanta i wielka polityka. Wizyta w Muzeum na wszystkich wywarła  ogromne wrażenie oraz  z pewnością pozwoliła przybliżyć wydarzenia i tragedie związane z okresem II wojny światowej. W Muzeum Solidarności zapoznali się z historią upadku Komunizmu i powstaniu Związków Zawodowych. Dowiedzieli się jakie było ciężkie życie w tamtych czasach. Wszyscy ok. godziny 18 wrócili szczęśliwi i zadowoleni do domów.  Wyjazd zaliczamy do udanych! Anna Michalska


   

 • "Hokus-pokus, czary-mary, niech się spełnią andrzejkowe czary.” 23 listopada 2017 roku w Szkole zapanowała magiczna atmosfera ponieważ świętowane były Andrzejki przez uczniów klas I – III i ich wychowawczyń: panią Marzenę Pomianowską, Katarzynę Szczęsną i Annę Michalską. Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w wigilię św. Andrzeja. Według dawnych wierzeń ta noc miała magiczną moc, uchylającą wrota do nieznanej przyszłości. Andrzejki w Naszym Szkole to już tradycja. Ten dzień był dniem radosnych zabaw i wróżb, w których dzieci mogły poznać swoją bliższą i dalszą przyszłość. Nie zabrakło  ustawiania bucików, przekłuwania serduszek z imionami, wróżenia za pomocą szklanej kuli co nas czeka w przyszłości. Wróżby przeplatane były tańcami oraz zabawami przy skocznej muzyce. Pod koniec zabawy uczniowie raczyły się słodkim poczęstunkiem. Zabawa była przednia, dzieci wróciły do domu w doskonałych humorach. Lider zespołu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej- Marzena Pomianowska
   

 • Dnia 10 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej w Nebrowie Wielkim odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Akademię przygotowali uczniowie klasy III SP wraz z p. Anią Michalską. Spotkanie to miało  przede wszystkim  przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Uczniowie klasy recytowali wiersze i które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. To Święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie  w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.  Anna Michalska                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                

   

 • 17 listopada 2017 r. odbyła się uroczystość przyjęcia do grona uczniów Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim naszych najmłodszych kolegów – pierwszoklasistów. Organizatorami otrzęsin  byli uczniowie kl. III gimnazjum, którzy  przygotowali dla  maluchów kilka konkurencji pod kątem umiejętności sportowych i artystycznych. Chcąc być przyjętymi do grona uczniów, pierwszaki musiały odpowiadać na pytania z wiedzy o szkole, co  uczyniły wyśmienicie. Przez cały czas otuchy dodawała im obecność rodziców oraz gorący aplauz pozostałych uczestników uroczystości. Kiedy udowodnili, że w pełni zasługują na to, by stać się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej, złożyli przyrzeczenie i otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodki upominek od organizatorów.

  Dariusz Świder


   

 • 27 listopada uczniowie klas IV – VII i gimnazjum bawili się na zabawie andrzejkowej. W tym roku organizacja tej imprezy przypadła klasie drugiej gimnazjum, która na długo przed wyznaczoną datą obmyślała plan działań. Gimnazjaliści podzielili się zadaniami i razem współpracowali. Muzyką zajęli się Hubert Woś i Weronka Smagalska, to właśnie oni  porywali wszystkich uczestników rytmicznymi melodiami. Weronika Kuc i Mateusz Tryc byli wodzirejami, a Hubert skutecznie i profesjonalnie wspierał ich starania. W klasie nr 14 dziewczyny przygotowały salę wróżb, którą odpowiednio przystroiły i spowodowały, że pojawił się  magiczny klimat. Kolorowe światełka wirującej lampy stworzyły świetny efekt. Uczniowie każdej  klasy byli zapraszani do tego pomieszczenia i tu przy różnych kącikach mogli wywróżyć sobie przyszłość. Kącik Marcela Szerszenia, Wróżbity Marcela, i on sam prezentowali się niesamowicie tajemniczo z niezwykłą, zaczarowaną kulą. Po czasie wróżb cała zabawa przeniosła się do sali i przyszła kolej na kilka  konkursów. Taniec, podczas którego należało uratować swoje baloniki przyczepione do nóg, wzbudził najwięcej emocji i pokazał wielki spryt niektórych uczniów. Każdy uczestnik otrzymał słodką nagrodę. Nie zabrakło również mnóstwa pysznych ciast, przygotowanych przez mamy czy też samych uczniów, i napojów zakupionych z funduszy Komitetu Rodzicielskiego. Potem już tylko był taniec. Wszyscy uczestnicy zabawy, zachęcani przez Huberta, wspaniale się bawili i, o dziwo, nie podpierali ścian. Marzena Figacz, wychowawczyni klasy II gimnazjum   

 • W dniach od 18.12.2017r. do 22.12.2017r. uczniowie klasy 7 wzięli udział w zajęciach Zielonej Szkoły w Schodnie.  Podczas  pobytu uczniowie zapoznali się z walorami przyrodniczo-krajobrazowymi Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, uczestniczyli w wielu zajęciach przyrodniczo- ekologicznych połączonych z zajęciami terenowymi. Pierwszego dnia odbyły się warsztaty przyrodnicze pn. „ Chemia w przyrodzie”, podczas których najpierw odbyły się podchody terenowe, następnie doświadczenia i eksperymenty z wykorzystaniem produktów spożywczych stosowanych w domu. Dzień następny to obserwacja ptaków w ich naturalnym środowisku z wykorzystaniem sprzętu optycznego oraz warsztaty  - „ Nietoperze nocni łowcy”, podczas których dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji dotyczących gatunków nietoperzy, ich sposobów życia i znaczenia dla gospodarki człowieka. Kolejnego dnia uczniowie rozpoznawali  zwierzęta po pozostawionych przez nie tropach i śladach. Poznali również formy ochrony przyrody. Podczas wędrówki po Wdzydzkim Parku Krajobrazowych mogliśmy zobaczyć pomniki przyrody oraz użytek ekologicznych jakim jest torfowisko z chronionymi roślinami m.in.: mchem torfowcem czy rosiczką okrągłolistną. Podczas zajęć poznaliśmy również płazy i gady Polski, jak również różnorodność świata owadów. Z niektórymi owadami mieliśmy kontakt bezpośredni, były to karaczany  hodowane przez prowadzącą zajęcia. Większość z nas wzięła je na ręce. Przedostatniego dnia w związku ze zbliżającymi się świętami zorganizowaliśmy sobie klasową wigilię. Mieliśmy ognisko i wspólnie śpiewaliśmy kolędy i pastorałki. Oprócz zajęć w Zielonej Szkole udaliśmy się także na najwyższe wzniesienie Pojezierza Pomorskiego – na Wieżycę, skąd mogliśmy obserwować okolicę. Tydzień minął bardzo szybko, zajęcia były bardzo ciekawe i prowadzone przez wykładowców z wielkim zaangażowaniem, z wykorzystaniem wielu pomocy dydaktycznych i okazów naturalnych. Mirosława Torbowska

   

   

 • I Kiermasz Świąteczny w Sadlinkach. 18 grudnia w Sadlinkach odbył się pierwszy kiermasz świąteczny organizowany przez Wójta Gminy Sadlinki. Podczas kiermaszu uczniowie naszej szkoły przedstawili krótki program taneczny, przygotowany pod kierunkiem p. Jadwigi Rogowskiej i p. Małgorzaty Januszewskiej. Najmłodsi  przygotowywali świąteczne pierniczki pod kierunkiem nauczycieli naszej szkoły. Przedstawiciele Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz podopieczni szkolnej świetlicy przygotowali na kiermasz ozdoby i kartki świąteczne, a fundusze zebrane z ich sprzedaż zostały przeznaczone na fundację działającą na rzecz osób chorych: Pomóż i Ty. Wszyscy uczestnicy mogli skosztować barszczu z uszkami czy gorącej czekolady przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Okrągłej Łąki, Sadlinek, Gliny oraz Nebrowa Wielkiego. Nie zabrakło również Mikołaja, który wręczał najmłodszym słodkie upominki. I Świąteczny kiermasz zakończyło zapalenie zimnych ogni i wspólne śpiewanie kolęd. Wójt Gminy Sadlinki, Pani Elżbieta Krajewska, przekazała wszystkim zgromadzonym życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2018 Roku. Iwona Krupa

                                                                                                                           


   

 • Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele tradycji, które obchodzimy co roku także w naszej szkole. Już na początku grudnia szkolne gabinety zostają udekorowane lampkami i  świątecznymi ozdobami, a na korytarzu pojawia się długo oczekiwana przez wszystkich choinka. Uczniowie doskonalą umiejętność śpiewania kolęd, by reprezentować szkołę na corocznym konkursie kolęd i pastorałek, a także by w tym najważniejszym w ciągu roku dniu uczestniczyć we wspólnym kolędowaniu. W tym roku szkolnym dodatkową atrakcję w postaci kalendarza adwentowego przygotował dla społeczności szkolnej Samorząd Uczniowski. Dzięki temu wszyscy doskonale się bawiliśmy, ale także poszerzaliśmy naszą wiedzę na temat tradycji świątecznych kultywowanych zarówno w Polsce, jak i w innych krajach na świecie. Wigilię szkolną przypadającą 22 grudnia rozpoczęła dyrektor szkoły Mariola Strzelczyk składając wszystkim świąteczne życzenia. Następnie w podniosłej atmosferze obejrzeliśmy przygotowane przez uczniów Jasełka, wysłuchaliśmy życzeń zaproszonej na uroczystość Wójt Gminy Sadlinki Elżbiety Krajewskiej oraz przystąpiliśmy do wspólnego kolędowania. Uwieńczeniem  uroczystości były wigilie klasowe, na które udali się uczniowie wraz z wychowawcami. Po ich zakończeniu oraz po przeprowadzonych w klasach warsztatach na temat bezpieczeństwa podczas przerwy świątecznej uczniowie udali się do domów, by wspólnie z rodzinami świętować zbliżające się wielkimi krokami Boże Narodzenie. Agnieszka Piotrowska
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   

 • PACZKA BOŻONARODZENIOWA DLA RODAKÓW ŻYJĄCYCH NA KRESACH WSCHODNICH.  Po raz kolejny społeczność naszej szkoły włączyła się w akcję charytatywną wspomagającą żyjących na Kresach wschodnich Polaków: Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach wspieranych przez Pierwsza damę- Agatę Duda. Drugą akcją, która na  terenie województwa pomorskiego objęta została Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty była akcja: Polacy Kresowym Straceńcom. We wsparciu rodziców i uczniów szkoły  przygotowaliśmy 8 paczek, w których znalazły się produkty żywnościowe, słodycze oraz zabawki.  Paczki świąteczne dotarły do polskich dzieci z bardzo ubogich rodzin oraz dzieci z domu dziecka, mieszkujących na terenie Grodzieńszczyzny i Wileńszczyzny, a także do ostatnich żyjących na terenie Białorusi i Litwy żołnierzy Armii Krajowej (i ich najbliższych). Za okazane serce i hojność wszystkim serdecznie dziękujemy. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu z opiekunem  p. Iwoną  Krupa
   

 • Góra Grosza, to kolejna akcja charytatywna przeprowadzona na przełomie listopada i grudnia, do której przyłączyła się społeczność naszej szkoły. Organizatorem akcji jest Towarzystwo NASZ DOM. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Podczas dotychczasowych edycji akcji zebrano kwotę 35064001,64 zł.!. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu posegregowali i policzyli zebraną kwotę, która w tym roku wyniosła: 478,99 zł. Dziękujemy !

                                                                                                                                                                                                  Członkowie SKW POMOCNA DŁOŃ z opiekunem  p. Iwoną  Krupa


   

 • Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe. Bal karnawałowy dla dzieci z klas I - III to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas... 12 stycznia 2018 r. nasza szkoła zamieniła się w magiczne miejsce. Niezliczone księżniczki, towarzyszący im rycerze, piraci, żołnierze, wróżki, policjanci, czarownice oraz batman ze spidermanem  a także inne postaci z kreskówek opanowały na dwie godziny  salę gimnastyczną. Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. Przy błysku oświetlenia i dźwiękach największych przebojów, prezentowanych przez DJ, wszyscy  bawili się doskonale uczestnicząc w wielu konkursach. Po długim oczekiwaniu dzieci doczekały się wizyty upragnionego Mikołaja. Gdy śpiewaniu i tańcom towarzyszył miły nastrój pojawił się nasz „miły gość”. Przeprosił, że tak długo wszyscy musieli na niego czekać, ale w drodze utknął w korku, a potem naprawiał kopytko swojemu reniferowi. Na szczęście dotarł, gdy jeszcze byliśmy w szkole. Dzieci serdecznie przywitały Mikołaja i obiecały, że będą grzeczne i postarają się nie sprawiać kłopotu swoim rodzicom ani nauczycielom. Po takich deklaracjach Mikołaj przystąpił do swojego zadania – obdarzył dzieci miłymi upominkami, przyjmowanymi z wypiekami na twarzach i z nieskrywaną radością. Na zakończenie wizyty Mikołaj poproszony do kółeczka zatańczył z wszystkimi walczyka. I pożegnał się… mówiąc, że czekają na niego jeszcze w wielu miejscach, więc musi się spieszyć, żeby wszędzie zdążyć. A więc do następnego roku drogi Mikołaju!!! Podczas dalszych tańców komisja konkursowa podziwiała karnawałowe przebrania i po burzliwych debatach wyłoniła króla i królową balu. Zostali nimi Julia Barsul z klasy III i Dominik Szaturski z klasy II. Nagrodzono również  3 uczniów: Kornelię Jonatowską, Patrycję Smagalską i Michała Kalisza za ciekawe stroje karnawałowe. Zapał taneczny dzieciaki studziły sokami owocowymi, a sił nabierały po słodko – owocowym poczęstunku przygotowanym przez rodziców z poszczególnych klas. Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały salę balową. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom oraz rodzicom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, a to było głównym celem tego balu. Kolejny bal karnawałowy już za rok!  Marzena Pomianowska
   

 • W dniu 11 stycznia  w naszej szkole odbył się IV Powiatowy Konkurs Ekologiczno- Przyrodniczy „w Maciejowym ogrodzie”.   Wbrew naszym obawom konkurs wzbudził duże zainteresowanie  brało  w nim udział 14 uczniów z klas   piątych i szóstych  powiatu kwidzyńskiego.  W pierwszej części  konkursu uczniowie musieli wykazać się wiedzą  w trakcie rozwiązywania testu przyrodniczego. Druga część konkursu obejmowała zadania praktyczne, które wzbudziły wiele emocji uczestników konkursu .  I miejsce zajął Arkadiusz Wołk ze szkoły podstawowej w Sadlinkach, II miejsce Kajetan Góralczyk ze szkoły podstawowej w Liczu, III miejsce Stanisław Majewski ze szkoły podstawowej w Straszewie   Wiedza  i umiejętności uczniów były bardzo wyrównane. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa. Podsumowania konkursu  i wręczenia nagród  oraz podziękowań dokonała pani  dyrektor  M. Strzelczyk ,  oraz  pani wicedyrektor Ł. Koncicka. Uczestnicy konkursu i goście w trakcie przerwy konkursowej  skorzystali z poczęstunku przygotowanego przez koło ekologiczne za który serdecznie dziękujemy.  Zwycięzcom i pozostały uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów. Mirosława Torbowska i Łucja  Koncicka
   

 • Dzień 12 stycznia upłynął w naszej szkole pod znakiem świetnej zabawy karnawałowej.  Tegoroczny bal przebierańców obfitował w księżniczki, księciów, piżamowe zwierzaki a przede wszystkim postaci bajkowe. Dużą atrakcją był DJ, który uświetnił naszą imprezę znakomitymi utworami muzycznymi , nawet na specjalne zamówienie z dedykacją. Znakomite zabawy przygotowane przez prowadzących porwały do zabawy większość zgromadzonych. Ogromną atrakcją była wizyta Mikołaja, który obdarował wszystkie dzieci słodkimi upominkami. Były nawet wybory króla i królowej balu. Królową balu została uczennica klasy 4 a – Wiktoria Trzaska, a królem uczeń klasy 2 gim – Jakub Trzaska.  Z niecierpkowością czekamy na kolejny Bal Karnawałowy, który co roku przynosi więcej atrakcji i niespodzianek. Sylwia Kaliszewska   

 • 26 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY -Jak co roku, w połowie stycznia Jurek Owsiak i jego fundacja organizował kolejny finał Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy.  Tego dnia jednoczą się Polacy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, aby wspomóc leczenie chorych dzieci. W tym przedsięwzięciu nie mogło zabraknąć naszej szkoły. Podczas  26 finału, 14 stycznia wolontariuszki ze Szkolnego Klubu Wolontariatu: Ania Krupa, Marta Formela, Paulina Gadacz, Iza Bułka, Weronika Smagalska, Oliwia Dolecka, Ewa Michalska, Wiktoria Jerzyk, Natalia Wojda i Julia Piętka, Weronika Chmielecka, Izabela Waga, Maja Waga, Ala Dobosz, Andżelika Samulewska zbierały fundusze dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Po raz kolejny nasze działania zostały wsparte przez Koło Gospodyń Wiejskich z Gliny.  Poza tradycyjną kwestą do charakterystycznych „wośpowych” puszek, w szkole zorganizowane została impreza otwarta, na którą każdy chętny mógł przyjść. Goście obejrzeli krótka sztukę teatralną przygotowaną przez koła teatralne z naszej szkoły. Natomiast uczniowie klasy VI zaprezentowali swoje talenty aktorskie społeczności parafialnej przedstawiając  w kościele  Jasełka.  Pan W. Hermaszewski przeprowadzi  rozgrywki pod nazwą: Rodzinne potyczki, w których całe rodziny mogły sprawdzić swoją wiedzę, spostrzegawczość, refleks czy dokładność.  Uczestnicy imprezy mieli również możliwość zaprezentowania swoich umiejętności podczas turnieju gry w badmintona, przygotowanego prze p. D. Świdra. Warsztaty plastyczne pomogły maluchom przygotować kartki na zbliżający się Dzień Babci i Dziadka. Największym powodzeniem wśród dzieci cieszyła się aukcja przedmiotów, podczas której można było wylicytować fajnego „pluszaka”. Oczywiście nie zabrakło również Kawiarenki, która serwowała pyszne ciasta, kawę, herbatę i cieszące się ogromnym powodzeniem frytki.  Podczas tegorocznego, 26 finału WOŚP zebraliśmy największą dotychczas kwotę, która wyniosła 3018 zł. Dziękujemy wszystkim, że zechcieliście razem z nami zagrać dla noworodków. Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu -Iwona Krupa  

   

 • „IX Spotkanie Trzech Pokoleń – Dzieci Seniorom”  w Nebrowie Wielkim. W tym roku szkolnym organizowana corocznie uroczystość pn. „Dzieci Seniorom - Spotkanie Trzech Pokoleń” przypadła na dzień 25 stycznia. Jest to jedno z najpiękniejszych świąt, które obchodzimy w naszej szkole w ciągu całego roku, bo w jednej sali, przy wspólnym stole spotykają się aż cztery pokolenia osób, które choć na co dzień mieszkają tak blisko, często nie znajdują dla siebie czasu. O godzinie 13:30 w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej naszej szkoły zgromadzili się tłumnie wszyscy – najstarsi i najmłodsi mieszkańcy Nebrowa Wielkiego i okolic. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Wójt Gminy Sadlinki Elżbieta Krajewska, Sekretarz Gminy Brigida Formela,  Proboszcz  Parafii – ksiądz Jerzy Bujak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sadlinkach Pan Andrzej Rupieta, Dyrektor Przedszkola w Sadlinkach Pani Ewa Złotnik Strzelecka, Radni Gminy Sadlinki, przedstawiciele Rady Szkoły i Rady Rodziców, Pani Aleksandra Kulesz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadlinkach, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, seniorzy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Okrągłej Łące i Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie oraz licznie przybyli seniorzy, rodzice,  pracownicy i uczniowie naszej szkoły. Uroczystość  otworzyła dyrektor szkoły Mariola Strzelczyk,  która nie kryjąc radości z kolejnego – IX już spotkania, przywitała przybyłych gości oraz skierowała słowa pełne ciepłych życzeń do najważniejszych w tym dniu osób – Seniorów. Następnie głos zabrała Wójt Gminy Sadlinki Elżbieta Krajewska, która zaakcentowała wartość płynącą z czerpania mądrości i doświadczeń od osób starszych. Nie zabrakło także życzeń zdrowia i miłości najbliższych – najcenniejszych wartości, które często bywają niedoceniane  w młodości.W swoim wystąpieniu do seniorów i zebranych Ksiądz Proboszcz Jerzy Bujak  wyraził słowa uznania dla organizacji uroczystości i nawiązał do istotnej roli szkoły w kształtowaniu młodych charakterów, przekazywaniu wartości, uczeniu tolerancji, szacunku i miłości do drugiego człowieka. Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz zespól wokalny „Wiolino”. Wesołe wierszyki, radosne piosenki i skoczne tańce wypełniły dziecięcym gwarem salę gimnastyczną i umiliły podniosłą dotychczas atmosferę. Wiele radości sprawiły Seniorom wręczone przez młode pokolenie własnoręcznie wykonane upominki z życzeniami. Uroczystość umilił słodki poczęstunek  przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Nebrowie, pod kierunkiem pani Gabrieli Szczepińskiej, które jak co roku zaserwowały tradycyjne pączki nadziewane regionalnymi, śliwkowymi powidłami. Szczególne podziękowania kieruję do rodziców za przygotowanie pysznych domowych wypieków i pomoc w organizacji uroczystości. Uwieńczeniem uroczystości była niespodzianka przygotowana przez panią Wójt Elżbietę Krajewską - występ Zespołu Wokalnego Kameralistów Łódzkich, który zaprezentował dobrze znane zaproszonym gościom piosenki „Kabaretu Starszych Panów”.  Śpiewane utwory wzbudziły wiele entuzjazmu nie tylko dlatego, że obudziły skrywane na dnie serca  wspomnienia wczesnej młodości, ale okazały się być dla wszystkich prawdziwą duchową ucztą. Ogromnym zaskoczeniem był dla wszystkich fakt, że członkowie zespołu przygotowali niespodziankę również dla uczniów naszej szkoły, którzy zostali zaproszeni na specjalnie dla nich przygotowany koncert jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości. Podekscytowane dzieci z zachwytem wysłuchały repertuaru, tym bardziej że odległość od miejsca zamieszkania do teatru muzycznego jest duża, przez co nieczęsto mają możliwość spotkań z profesjonalistami. Uczniowie, nie kryjąc zadowolenia, gromkimi brawami podziękowali artystom za występ. Zgodnie z tradycją tłustoczwartkowych, wielopokoleniowych spotkań w naszej szkole, przed nami kolejne – przyszłoroczne. Planujemy je już dziś, bo wiemy, jak ważne są zarówno dla starszych, nierzadko samotnych osób, jak i dla młodych, którzy w ferworze codziennych obowiązków  zapominają o najbliższych. Wspierając wychowawczą rolę rodziny, dokładamy  wszelkich starań, aby wpoić uczniom szacunek do ludzi starszych i pokazać im, że za opiekę i troskę, którą otrzymują od nich każdego dnia mogą podziękować w sposób najpiękniejszy z możliwych – poprzez pamięć i serce włożone w przygotowanie uroczystości „Dzieci Seniorom. Pani dyrektor Mariola Strzelczyk podziękowała wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie tak dużej uroczystości, integrującej naszą lokalną społeczność. Mariola Strzelczyk, Agnieszka Piotrowska

  PODZIĘKOWANIE ZA POMOC W ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI -
  „IX Spotkanie Trzech Pokoleń – Dzieci Seniorom”. Serdeczne podziękowania kieruję do nauczycieli i rodziców za przygotowanie programu artystycznego i pięknych strojów:

 • ü  grupa dzieci 5-6 letnich w tańcu świątecznym  „Last Christmas” przygotowana przez panią Jadwigę Rogowską,

 • ü  grupa dzieci w wieku 3,4 i 5 lat w programie muzyczno-ruchowym (Michał Szpak – Jesteś bohaterem) przygotowana przez panią  Małgorzatę  Januszewską.

 • ü  zespół muzyczny  przygotowany pod kierunkiem pana Krzysztofa Borowca,

 • ü  uczniowie klasy 1 i 2 w wierszu „Rzepka” oraz w ruchu muzyczno – ruchowym przygotowani przez panią Katarzynę Szczęsną i Marzeną Pomianowską

 • ü  uczniowie klasy 3 w wierszu, piosence „Moja babcia” oraz w parodii piosenki włoskiej przygotowani przez panią Annę Michalską

 • ü  grupa dzieci 5-6 letnich w tańcu „Cza-cza dla babci i dziadka” przygotowana przez panią Jadwigę Rogowską.
  Za przygotowanie oprawy graficznej, zaproszeń, plakatów, dekoracji oraz upominków podziękowania dla Pań: Anny Gółkowskiej, Doroty Laskowskiej, Beaty Łęckiej –Trzaski, Marzeny Pomianowskiej, Iwony Krupy, Agnieszki Kaczyńskiej, Lucyny Groszewskiej, Mirosławy Szulc. Za przygotowanie sali i obsługę techniczną uroczystości podziękowania dla:  Agniszki Samulewskiej, Joanny Puczkowskiej,  Mieczysławy Subczak,  Jacka Fryczyńskiego, Lucyny Sochackiej, Wojciecha Hermaszewskiego i Dariusza Świdra.Szczególne podziękowania dla  Łucji Koncickiej i Sylwii Kaliszewskiej za przygotowanie i koordynację uroczystości.  Dziękuję Wszystkim, których nie wymieniłam, a w mniejszym lub większym stopniu przyczynili się do organizacji uroczystości „Dzieci Seniorom – Spotkanie Trzech Pokoleń”.
  Mariola Strzelczyk

   

   

 • Wychowawczyni  uczniów kl. IV a Szkoły podstawowej w Nebrowie Wielkim Lucyna Groszewska  zorganizowała lekcję edukacyjną w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie  pod hasłem" Ja też mogę pomóc  uratować życie". Spotkanie  miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw wobec poszkodowanego i poznania podstawowych czynności ratowniczych.  Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu przeprowadził ratownik medyczny młodszy aspirant Krzysztof Skoczek. Uczestnicy spotkania poznali czynności ratownicze oraz instrukcję zachowania się w sytuacji niesienia pomocy poszkodowanemu. Lucyna Groszewska


 

 • W dniach od 5 do 9 marca 2018 roku uczniowie klasy V szkoły podstawowej wzięli udział w pięciodniowym wyjeździe edukacyjnym do Błękitnej Szkoły we Władysławowie, gdzie pod okiem  pracowników Nadmorskiego Parku Krajobrazowego uczestniczyli w zajęciach przyrodniczo-ekologicznych. Pierwszego dnia piątoklasiści poznawali walory Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, uczyli się rozpoznawać tropy i ślady zwierząt w lesie. Zajęcia z survivalu  dostarczyły im ogromu pożytecznych wiadomości  przyrodniczych. Dowiedzieli się między innymi tego, co jest niezbędne na wyprawach, podczas których nocuje się pod gołym niebem czy pod namiotem - zarówno w lesie, jak i na polu namiotowym. W trakcie tych zajęć był też czas na sprawdzenie umiejętności  krzesania ognia. We wtorek, w czasie prelekcji, uczniowie klasy V poznali historię powstania papieru. Dowiedzieli się, jaka ilość drzew potrzebna jest do wyprodukowania tony papieru. Następnie sami czerpali papier z surowców wtórnych i ozdabiali według własnego pomysłu. Zajęcia były okazją nie tylko do świetnej zabawy, ale także przyczyniły się do  podniesienia świadomości ekologicznej. Po południu uczniowie poznawali florę i faunę Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Dużą atrakcją dla uczestników były zajęcia w terenie, podczas których młodzi przyrodnicy wyposażeni w kompasy i zdobytą na zajęciach wiedzę, rozwiązywali różne zadania przyrodnicze. W środę udaliśmy się na zajęcia do Stacji Morskiej w Helu, gdzie pod opieką  pracowników Fokarium, oprócz informacji dotyczących warunków życia fok oraz innych małych żyjątek Bałtyku uczniowie mieli możliwość obserwacji i karmienia medycznego tych ssaków morskich.   Następnie odwiedziliśmy Muzeum Morświna, które prezentuje gabloty oraz tablice zawierające informacje o biologii, wykorzystaniu tych ssaków morskich, ich relacjach z człowiekiem, a także współczesnych problemach dotykających te zwierzęta. W czwartek męska część klasy V przygotowała słodkie i pachnące upominki dla Pań prowadzących zajęcia oraz koleżanek z klasy z okazji Dnia Kobiet.  Tego dnia uczestnicy Błękitnej Szkoły poznawali zasoby wody na ziemi, jej obieg oraz przyczyny zanieczyszczenia. Następnie przedstawili możliwości wykorzystania  wody w gospodarstwach domowych oraz sposoby jej oszczędzania. Uczniowie pod opieką prowadzącej wykonywali różne ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem wody. Podczas zajęć dotyczących różnorodności gatunków owadów, uczniowie poznawali ich zwyczaje oraz rolę w przyrodzie i życiu człowieka. Największe zainteresowanie miała prezentacja karaczanów przyniesionych przez prowadzącą zajęcia oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z nimi poprzez trzymanie ich na rękach. Zwieńczeniem dnia było wyjście na basen do ośrodka w Cetniewie, na którym swoje sportowe umiejętności rozwijają przyszli polscy olimpijczycy oraz wieczorek filmowy połączony ze wspólną degustacją pizzy. W piątek dzieciaki miały możliwość zaprezentowania talentów plastycznych podczas ozdabiania płóciennych toreb. W drodze powrotnej do domu, zwiedzaliśmy Latarnię Morską w Rozewiu oraz byliśmy  na najbardziej na północ wysuniętym puncie Polski,  zwanym  Gwiazdą Północy. Iwona Krupa