WYDARZENIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

             

 • Od 1 września 2017 r.  nasza szkoła funkcjonująca dotychczas jako Zespół Szkół zmieniła nazwę na Szkoła Podstawowa w Nebrowie Wielkim. Przez najbliższe dwa lata w szkole funkcjonować będą także oddziały gimnazjalne wygasającego gimnazjum. Wprowadzona reforma oświaty zmieniła nie tylko nazwę, ale także wprowadziła zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkolnictwa w całym kraju. Szczegółowe informacje dotyczące reformy i zmian za nią idących przedstawione są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, z którymi można się zapoznać wchodząc na zamieszczony link: http://reformaedukacji.men.gov.pl/ Agnieszka Piotrowska

 • Pierwszy szkolny dzwonek zabrzmiał w tym roku dopiero czwartego września. Puste dotąd korytarze szkoły ponownie wypełnił wesoły gwar wracających po wakacjach dzieci. Uroczystą inaugurację roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęła dyrektor Mariola Strzelczyk życząc pracownikom i uczniom wytrwałości i zapału do pracy przez kolejnych 10 miesięcy. Wrześniową tradycją szkoły są  jubileusze pracy zawodowej obchodzone przez zatrudnionych tu nauczycieli i pracowników. W tym roku 35-lecie pracy zawodowej obchodziła wicedyrektor szkoły Łucja Koncicka. Jak co roku powitaliśmy także nowych pracowników – panią Katarzynę Kurdupską – nauczyciela języka niemieckiego i panią Mirosławę Szulc – nauczyciela matematyki, a także pożegnaliśmy panią Wiesławę Gulbicką, która po wielu latach pracy w tutejszej szkole odeszła na zasłużoną emeryturę. Po zakończonej oficjalnej części uroczystości uczniowie z wychowawcami udali się do klas, gdzie przeprowadzone zostały warsztaty na temat bezpieczeństwa podczas drogi do i ze szkoły. Agnieszka Piotrowska


   

 • Zgodnie z tradycją naszej szkoły w dniu rozpoczęcia roku szkolnego odbyła się również  uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. To niezwykle ważny dzień dla pierwszoklasistów, ich wychowawczyni pani Katarzyny Szczęsnej i rodziców. Pierwszoklasiści wykonali wiersze przygotowane specjalnie na tę okazję i swoją postawą udowodnili, iż są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły. Po złożeniu ślubowania Dyrektor szkoły pani Mariola Strzelczyk dokonała symbolicznego pasowania na ucznia „Pasuję Cię na ucznia” – mówiła pani Dyrektor dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdżką, ramion swoich podopiecznych. Uczniowie klasy I zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a  Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły. Uroczystość ślubowania klasy I przygotowała wychowawczyni pani Katarzyna Szczęsna. Lider zespołu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Marzena Pomianowska.
   

 • "Święto Powideł Nebrowskich" - Nebrowo Wielkie 2017. Dnia 16 września 2017 roku po raz dwunasty odbyło się Święto Powideł Nebrowskich. Organizatorami imprezy była Wójt Gminy Sadlinki Elżbieta Krajewska, Szkoła Podstawowa, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Nebrowa Wielkiego. W tygodniu poprzedzającym uroczystość przygotowaliśmy się do tego święta smażąc powidła w kotle kuprowym. W smażeniu wzięli również udział  mieszkańcy naszej wsi oraz  pani sołtys. Koło Gospodyń Wiejskich ogłosiło  dwa konkursy: konkurs plastyczny pn. „Święto śliwki w moich oczach” oraz konkurs fotograficzny pn. „Najciekawsze miejsca mojej miejscowości”. Konkursy spotkały się z dużym zainteresowaniem. W konkursie plastycznych I msc zajęła Amelia Piętka, II msc. Weronika Smagalska, natomiast w konkursie fotograficznych zwyciężyła Karolina Gadomska. Każdy kto wziął udział w  konkursie otrzymał nagrodę. Na uroczystości pojawili się współorganizatorzy, sponsorzy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy naszego powiatu. Na  scenie zaprezentowały się najmłodsze dzieci z Przedszkola, przygotowane przez Małgorzatę Januszewską,  uczniowie klas 0 – III Szkoły Podstawowej z Nebrowa Wielkiego, których przygotowały wychowawczynie: Jadwiga Rogowska, Katarzyna Szczęsna, Marzena Pomianowska i Anna Michalska.  Całość występów uświetnił zespól muzyczny prowadzony przez Krzysztofa Borowca. Niestety zła pogoda uniemożliwiła pokazanie całego występu. Najmłodsi mogli pomalować sobie twarz i wziąć udział w konkursach. Mirosława Torbowska

                              

 • Sprzątanie świata. W trzeci weekend września po raz kolejny odbyła się ogólnopolska akcja sprzątania świata, pod hasłem: „Nie ma śmieci - są surowce”. Jej organizatorem była fundacja Nasza Ziemia. Fundacja przekonuje, że w rzeczach, często nazywanych niepotrzebnymi, drzemie wartościowy surowiec, który może być przetwarzany kilkukrotnie, a nawet bez końca (tak jest w przypadku aluminiowej puszki). Nasza szkoła włączyła się również w tą akcję. Uczniowie wykonali plakaty pokazujące w jaki sposób możemy przetwarzać odpady, jak również sprzątali teren wokół szkoły. To bardzo ważne, abyśmy  świadomie unikali tworzenia odpadów, kupując rzeczy tylko potrzebne i nie zawierające dodatkowych opakowań. Rzeczy niepotrzebne starajmy się oddawać tym, którzy ich potrzebują lub wykorzystać do innych celów, a resztę oddajmy do segregacji, składając w odpowiednim pojemniku. Mirosława Torbowska
                                                                                                                                                                                                                                                                   

 • Wyjazd edukacyjny do lasu. Las jest bogatym źródłem poznania świata przyrodniczego. Dzieciom należy stwarzać okazje do poznawania środowiska przyrodniczego w toku różnorodnych form aktywności. I właśnie temu miał służyć zorganizowany przez panie wychowawczynie klas I - III dnia 29 września 2017 roku wyjazd do najbliższego lasu. Program wyjazdu obejmował różnorodne formy zajęć. Była przechadzka po lesie i obserwacja naturalnego ekosystemu świata roślin i zwierząt. Poznawaliśmy przyrodę patrząc, słuchając i dotykając. Zaopatrzone w lornetki i lupy dzieci oglądały różne okazy przyrodnicze( liście, mrowisko, korę drzew, rośliny i owady) Każdy starał się usłyszeć i zapamiętać jak najwięcej leśnych dźwięków. Po lesie oprowadzały nas panie wychowawczynie: Katarzyna Szczęsna, Marzena Pomianowska i Anna Michalska. Pokazały dzieciom w jaki sposób można określić wiek drzewa, oraz jak zmierzyć jego wysokość. Uczniowie wykazały się świetną znajomością na temat ochrony przyrody, doskonale wiedzą, że należy ją chronić i że w lesie nie wolno zostawiać śmieci, rozpalać ognisk, płoszyć zwierząt, hałasować.  Była to dobra okazja do rozbudzenia wśród dzieci zainteresowań otaczającą przyrodą, wzbogacenia wiedzy oraz kształtowania postaw proekologicznych. Marzena Pomianowska
                                                                                                                                                                                                                                                                

   

 • Chcąc przyczynić się do rozszerzenia wiedzy na temat historii oraz tajników produkcji papieru czerpanego dnia 5 października 2017 roku  został zorganizowany dla klas I – III wyjazd do  Eko- inicjatywy  w Kwidzynie, gdzie zostały przeprowadzone warsztaty edukacyjne oraz pokazy czerpania papieru. W pierwszej kolejności dzieci obejrzały pokaz z instruktażem – były bardzo skupione i zainteresowane czynnościami do wykonania. Następnie samodzielnie wykonywały czerpany papier pod okiem prowadzącej – wcześniej przygotowaną masę papierową wkładały do specjalnej ramki, przykrywały sztywną siatką i „kołderką” czyli kawałkiem płócienka, następnie umieszczały cały pakiet w prasie i specjalnym pokrętłem dociskały ją tak, by cała prawie woda z masy została odciśnięta. Świetne warsztaty – profesjonalnie prowadzone, z użyciem autentycznych przedmiotów sprawiły dzieciom dużo satysfakcji i radości. Oprócz tego uczniowie odwiedziły mały Ogród Zoologiczny. Dzieci miały okazję zobaczyć niespotykane na co dzień zwierzęta i ptaki. Przemierzając alejki ogrodu, oglądały z bliska zwierzęta, poznały ich wygląd i tryb życia. Bezpośredni kontakt ze zwierzęciem sprawia, iż wiadomości zdobyte podczas wyjazdu na trwałe zapiszą się w pamięci dzieci. Wyjazd okazał się nie tylko wspaniałym przeżyciem, ale również atrakcyjną lekcją przyrody. Marzena Pomianowska

                                                                                                                                                                                                                                                                          

 • Na czym polega praca ornitologa- sowiarza? Na to  pytanie i wiele innych szukaliśmy odpowiedzi podczas warsztatów o sowach  przeprowadzonych przez panią Ewelinę Kurach koordynatora projektu pn. „Sowy Pomorza. Edukacja dla bioróżnorodności finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Warsztaty odbyły się w klasach IVab, V i VI szkoły podstawowej. Zajęcia przeprowadzono  w oparciu o prezentację multimedialną  z filmami i głosami sów, z wykorzystaniem różnych materiałów dydaktycznych (np. budy i kosze lęgowe, tablice edukacyjne, sieci i obrączki ornitologiczne, preparaty biologiczne, albumy przyrodnicze). Uczniowie mieli okazję do poszerzenia swojej wiedzy z ekologii i ochrony czynnej sów. Poznali pracę ornitologa- sowiarza i wiele innych ciekawostek z życia tych ptaków. Uczestnicy mogli zobaczyć  pióra sów, wyplówki, obrączki ornitologiczne, budki  i kosze lęgowe ptaków. Zajęcia wzbudziły zainteresowanie wśród uczniów. Niektórzy uczniowie pokusili się o wykonanie albumów, prezentacji i zgromadzenia ciekawostek o tych niezwykłych ptakach. W imieniu przyrodników naszej szkoły dziękujemy za przeprowadzenie warsztatów i czekamy na kolejne spotkania. Łucja Koncicka

   

   

 • 13 października 2017 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim odbył się uroczysty apel upamiętniający Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość otworzyła Dyrektor Szkoły Mariola Strzelczyk witając przybyłych z tej okazji gości – Wójta Gminy Sadlinki Elżbietę Krajewską, Pełnomocnika do spraw oświaty  Joannę Śliwińską, Przewodniczącą Rady Rodziców Ewelinę Gruszczyńską oraz emerytowanych nauczycieli tutejszej szkoły. Część artystyczną, jak co roku, poprowadzili przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz członkowie Koła Teatralnego i zespołu muzycznego Wiolino. Uczniowie symbolicznymi, pięknie udekorowanymi wrzosami, podziękowali nauczycielom za ich pracę, oraz zgodnie z wieloletnią już tradycją szkoły,  złożyli kwiaty oraz zapalili znicz pod tablicą pamięci o zmarłych pedagogach. Słowa podziękowania za codzienny trud włożony w nauczanie i wychowanie młodych pokoleń skierowała do nauczycieli i pracowników szkoły Wójt Elżbieta Krajewska, która wręczyła nagrody paniom Marioli Strzelczyk oraz Mirosławie Torbowskiej. Następnie głos zabrały panie Ewelina Gruszczyńska, która w imieniu rodziców podziękowała za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz dyrektor Mariola Strzelczyk dziękując gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły za zaangażowanie wnoszone w codzienną pracę. Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymały: Łucja Koncicka, Anna Gółkowska, Dorota Laskowska, Iwona Krupa, Katarzyna Szczęsna, Jadwiga Rogowska, Małgorzata Januszewska, Beata Łęcka-Trzaska,  Anna Michalska, Agnieszka Piotrowska, Lucyna Sochacka, Agnieszka Samulewska oraz Mieczysława Sobczak. Po oficjalnej części uroczystości obecni i emerytowani nauczyciele udali się na wspólny poczęstunek. Agnieszka Piotrowska

 

 • Wycieczka do lasu - 28 września klasy I – III  wraz z wychowawcami wybrali  się na wycieczkę do lasu. Był piękny, słoneczny dzień. Podróż odbyliśmy autobusem. Przypomnieliśmy sobie przy okazji jak należy zachowywać się w środkach komunikacji miejskiej. Na miejscu odbyliśmy długi spacer przez las. Obserwowaliśmy przyrodę i zachodzące wczesną jesienią zmiany. Poznaliśmy warstwową budowę lasu. Czasami udało się usłyszeć śpiew ptaków. Obok pięknego Przyczółku Odyniec zatrzymaliśmy się na odpoczynek. Mogliśmy się wspólnie pobawić, pograć w piłkę, wspinać, obserwować przyrodę i zjeść ze smakiem zabrane ze sobą kanapki. Piknik w lesie był bardzo udany. Pogoda i humor nam dopisały. Zmęczeni, ale uśmiechnięci wróciliśmy do szkoły. Nasze wesołe miny na zdjęciach świadczą o udanej wycieczce. Z pewnością ją powtórzymy. Anna Michalska
                                                                                                                                                                                                                                                                           

   

 • Wycieczka do Torunia zaczęła się o godzinie 8.30 w sobotę 21.10.17. Pod szkołą spotkaliśmy się z naszymi paniami . Po dotarciu na miejsce zwiedziliśmy Planetarium gdzie  obejrzeliśmy seans „Astro pies – Łajka. Wszyscy z zapartym tchem oglądaliśmy film  i uczyliśmy się jak rozpoznawać gwiazdy, poznaliśmy podstawowe informacje związane z ruchem wirowym oraz obiegowym Ziemi, zjawisko dnia i nocy oraz następstwo pór roku. W przystępny sposób poznaliśmy, jak zmienia się wygląd nieba i układ gwiazdozbiorów w ciągu roku, jaką rolę pełni Gwiazda Polarna oraz skąd biorą się fazy Księżyca. Potem, na Starym Mieście w Toruniu, spotkaliśmy się z przewodnikiem – panem Pawłem i odbyliśmy z nim spacer. Zobaczyliśmy pomnik Mikołaja Kopernika, ratusz i inne zabytki na toruńskiej Starówce.. Troszeczkę nie dopisała nam pogoda ale i tak było bardzo fajnie i ciekawie. Wycieczka była bardzo udana, wróciliśmy zadowoleni i pełni wrażeń. Anna Michalska
                                                                                                                                                                                                                                                                
   

 • 04.11. 2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej pojechały na wycieczkę do Gdańska. Uczniowie mieli okazję odwiedzić nowo powstałe Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Solidarności. Jednym z głównych celów Muzeum jest pokazanie światu doświadczenia wojennego Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pod wieloma względami odmiennego i mało znanego w Europie Zachodniej i w krajach pozaeuropejskich. Ekspozycje opowiadają o życiu codziennym cywilów i żołnierzy, terrorze okupacyjnym, o takich zjawiskach, jak ludobójstwo, opór wobec okupanta i wielka polityka. Wizyta w Muzeum na wszystkich wywarła  ogromne wrażenie oraz  z pewnością pozwoliła przybliżyć wydarzenia i tragedie związane z okresem II wojny światowej. W Muzeum Solidarności zapoznali się z historią upadku Komunizmu i powstaniu Związków Zawodowych. Dowiedzieli się jakie było ciężkie życie w tamtych czasach. Wszyscy ok. godziny 18 wrócili szczęśliwi i zadowoleni do domów.  Wyjazd zaliczamy do udanych! Anna Michalska


   

 • "Hokus-pokus, czary-mary, niech się spełnią andrzejkowe czary.” 23 listopada 2017 roku w Szkole zapanowała magiczna atmosfera ponieważ świętowane były Andrzejki przez uczniów klas I – III i ich wychowawczyń: panią Marzenę Pomianowską, Katarzynę Szczęsną i Annę Michalską. Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w wigilię św. Andrzeja. Według dawnych wierzeń ta noc miała magiczną moc, uchylającą wrota do nieznanej przyszłości. Andrzejki w Naszym Szkole to już tradycja. Ten dzień był dniem radosnych zabaw i wróżb, w których dzieci mogły poznać swoją bliższą i dalszą przyszłość. Nie zabrakło  ustawiania bucików, przekłuwania serduszek z imionami, wróżenia za pomocą szklanej kuli co nas czeka w przyszłości. Wróżby przeplatane były tańcami oraz zabawami przy skocznej muzyce. Pod koniec zabawy uczniowie raczyły się słodkim poczęstunkiem. Zabawa była przednia, dzieci wróciły do domu w doskonałych humorach. Lider zespołu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej- Marzena Pomianowska
   

 • Dnia 10 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej w Nebrowie Wielkim odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Akademię przygotowali uczniowie klasy III SP wraz z p. Anią Michalską. Spotkanie to miało  przede wszystkim  przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Uczniowie klasy recytowali wiersze i które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. To Święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie  w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.  Anna Michalska                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                

   

 • 17 listopada 2017 r. odbyła się uroczystość przyjęcia do grona uczniów Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim naszych najmłodszych kolegów – pierwszoklasistów. Organizatorami otrzęsin  byli uczniowie kl. III gimnazjum, którzy  przygotowali dla  maluchów kilka konkurencji pod kątem umiejętności sportowych i artystycznych. Chcąc być przyjętymi do grona uczniów, pierwszaki musiały odpowiadać na pytania z wiedzy o szkole, co  uczyniły wyśmienicie. Przez cały czas otuchy dodawała im obecność rodziców oraz gorący aplauz pozostałych uczestników uroczystości. Kiedy udowodnili, że w pełni zasługują na to, by stać się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej, złożyli przyrzeczenie i otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodki upominek od organizatorów.

  Dariusz Świder


   

 • WARSZTATY CZYTELNICZE Dnia 16 listopada 2017 roku odbyły się w naszej szkole warsztaty czytelnicze dla uczniów klas 5-6, przygotowane przez p. Łukasza Kamińskiego  z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kwidzynie, filia w Korzeniewie. Uczniowie mogli obejrzeć historię z cyklu „Wielka mała Polska” – „Opowieść o Tadeuszu Tolliku”, która przybliżyła im losy społecznika i wójta gminy Janowo  oraz Plebiscytu, który odbył się w Janowie w 1920 roku. Opowieść została stworzona, aby przybliżyć wszystkim historię tego wydarzenia. Została zrealizowana w ramach projektu ,,Wielka Mała Polska’’ dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu ,,Patriotyzm Jutra". Beata Łęcka_Trzaska
   

 • XXVII KWIDZYŃSKIE SPOTKANIA TEATRALNE – TEATRALIA. W dniach 24 - 30 listopada 2017 r. odbyły się XXVII Kwidzyńskie Spotkania Teatralne. Na scenie kinoteatru zaprezentowały się grupy z przedszkoli, a także ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych powiatu kwidzyńskiego. Celem spotkań jest  rozbudzanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, kultywowanie i popularyzacja kultury polskiej i światowej, inspirowanie do poszukiwania nowych form pracy artystycznej i wychowawczej,  popularyzacja dorobku zespołów w środowisku pozaszkolnym oraz wychowanie do uczestnictwa w kulturze. Koło teatralne z naszej szkoły wystąpiło na deskach teatru 28 listopada przedstawiając  sztukę  „Marzenia konta hejt”. Młodzi aktorzy poruszyli w niej jakże ważny dla  nastolatków problem hejtu, cyberprzemocy i odrzucenia grupy rówieśniczej. W role głównych bohaterek wcieliły się Andżelika Samulewska i Ewa Michalska. W grupach rówieśniczych znalazły się Nikola Komorowska, Weronika Śnieda, Maja Kwiatkowska i Weronika Chmielecka oraz Iza Waga, Natalia Wojda, Wiktoria Jerzyk i Nikola Grzywacz. W roli nauczycielki wystąpiła Weronika Kuc, pani pedagog – Ania Krupa, a Izabela Bułka zagrała  mamę głównej bohaterki. Opiekunem koła jest p. Joanna Kordowska, która zaprojektowała scenografię i reżyserowała przedstawienie. W czasie teatraliów opieką otoczyła młodych aktorów  p. Beata Łęcka-Trzaska.  Dziękujemy dziewczynom za moc niesamowitych wrażeń! Beata Łęcka-Trzaska

   

   

 • 27 listopada uczniowie klas IV – VII i gimnazjum bawili się na zabawie andrzejkowej. W tym roku organizacja tej imprezy przypadła klasie drugiej gimnazjum, która na długo przed wyznaczoną datą obmyślała plan działań. Gimnazjaliści podzielili się zadaniami i razem współpracowali. Muzyką zajęli się Hubert Woś i Weronka Smagalska, to właśnie oni  porywali wszystkich uczestników rytmicznymi melodiami. Weronika Kuc i Mateusz Tryc byli wodzirejami, a Hubert skutecznie i profesjonalnie wspierał ich starania. W klasie nr 14 dziewczyny przygotowały salę wróżb, którą odpowiednio przystroiły i spowodowały, że pojawił się  magiczny klimat. Kolorowe światełka wirującej lampy stworzyły świetny efekt. Uczniowie każdej  klasy byli zapraszani do tego pomieszczenia i tu przy różnych kącikach mogli wywróżyć sobie przyszłość. Kącik Marcela Szerszenia, Wróżbity Marcela, i on sam prezentowali się niesamowicie tajemniczo z niezwykłą, zaczarowaną kulą. Po czasie wróżb cała zabawa przeniosła się do sali i przyszła kolej na kilka  konkursów. Taniec, podczas którego należało uratować swoje baloniki przyczepione do nóg, wzbudził najwięcej emocji i pokazał wielki spryt niektórych uczniów. Każdy uczestnik otrzymał słodką nagrodę. Nie zabrakło również mnóstwa pysznych ciast, przygotowanych przez mamy czy też samych uczniów, i napojów zakupionych z funduszy Komitetu Rodzicielskiego. Potem już tylko był taniec. Wszyscy uczestnicy zabawy, zachęcani przez Huberta, wspaniale się bawili i, o dziwo, nie podpierali ścian. Marzena Figacz, wychowawczyni klasy II gimnazjum

   

 

 • W dniach od 18.12.2017r. do 22.12.2017r. uczniowie klasy 7 wzięli udział w zajęciach Zielonej Szkoły w Schodnie.  Podczas  pobytu uczniowie zapoznali się z walorami przyrodniczo-krajobrazowymi Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, uczestniczyli w wielu zajęciach przyrodniczo- ekologicznych połączonych z zajęciami terenowymi. Pierwszego dnia odbyły się warsztaty przyrodnicze pn. „ Chemia w przyrodzie”, podczas których najpierw odbyły się podchody terenowe, następnie doświadczenia i eksperymenty z wykorzystaniem produktów spożywczych stosowanych w domu. Dzień następny to obserwacja ptaków w ich naturalnym środowisku z wykorzystaniem sprzętu optycznego oraz warsztaty  - „ Nietoperze nocni łowcy”, podczas których dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji dotyczących gatunków nietoperzy, ich sposobów życia i znaczenia dla gospodarki człowieka. Kolejnego dnia uczniowie rozpoznawali  zwierzęta po pozostawionych przez nie tropach i śladach. Poznali również formy ochrony przyrody. Podczas wędrówki po Wdzydzkim Parku Krajobrazowych mogliśmy zobaczyć pomniki przyrody oraz użytek ekologicznych jakim jest torfowisko z chronionymi roślinami m.in.: mchem torfowcem czy rosiczką okrągłolistną. Podczas zajęć poznaliśmy również płazy i gady Polski, jak również różnorodność świata owadów. Z niektórymi owadami mieliśmy kontakt bezpośredni, były to karaczany  hodowane przez prowadzącą zajęcia. Większość z nas wzięła je na ręce. Przedostatniego dnia w związku ze zbliżającymi się świętami zorganizowaliśmy sobie klasową wigilię. Mieliśmy ognisko i wspólnie śpiewaliśmy kolędy i pastorałki. Oprócz zajęć w Zielonej Szkole udaliśmy się także na najwyższe wzniesienie Pojezierza Pomorskiego – na Wieżycę, skąd mogliśmy obserwować okolicę. Tydzień minął bardzo szybko, zajęcia były bardzo ciekawe i prowadzone przez wykładowców z wielkim zaangażowaniem, z wykorzystaniem wielu pomocy dydaktycznych i okazów naturalnych. Mirosława Torbowska

   

   

 • I Kiermasz Świąteczny w Sadlinkach. 18 grudnia w Sadlinkach odbył się pierwszy kiermasz świąteczny organizowany przez Wójta Gminy Sadlinki. Podczas kiermaszu uczniowie naszej szkoły przedstawili krótki program taneczny, przygotowany pod kierunkiem p. Jadwigi Rogowskiej i p. Małgorzaty Januszewskiej. Najmłodsi  przygotowywali świąteczne pierniczki pod kierunkiem nauczycieli naszej szkoły. Przedstawiciele Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz podopieczni szkolnej świetlicy przygotowali na kiermasz ozdoby i kartki świąteczne, a fundusze zebrane z ich sprzedaż zostały przeznaczone na fundację działającą na rzecz osób chorych: Pomóż i Ty. Wszyscy uczestnicy mogli skosztować barszczu z uszkami czy gorącej czekolady przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Okrągłej Łąki, Sadlinek, Gliny oraz Nebrowa Wielkiego. Nie zabrakło również Mikołaja, który wręczał najmłodszym słodkie upominki. I Świąteczny kiermasz zakończyło zapalenie zimnych ogni i wspólne śpiewanie kolęd. Wójt Gminy Sadlinki, Pani Elżbieta Krajewska, przekazała wszystkim zgromadzonym życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2018 Roku. Iwona Krupa

                                                                                                                           


   

 • 15 grudnia 2017 roku  32 osobowa grupa uczniów z naszej szkoły wyjechała do kina HELIOS  w Grudziądzu   na film „Pierwsza gwiazdka”. Film ten wprowadził nas w atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Mały, odważny osiołek o imieniu  Bo tęsknił za życiem z dala od codziennej pracy w wiejskim młynie. Pewnego dnia zebrał się na odwagę i uciekł na wolność, by spełnić swe marzenia. Po drodze spotkał  owieczkę Ruth, która przypadkowo odłączyła się od swej trzody oraz gołębia o wielkich aspiracjach. Wszyscy oni wspólnie z zabawnymi wielbłądami oraz kilkoma nieco ekscentrycznymi zwierzętami podążają za gwiazdą. Wkrótce stają się niespodziewanymi bohaterami najwspanialszej historii wszech czasów – opowieści   o pierwszych świętach Bożego Narodzenia. Beata Łęcka_Trzaska

   

 • Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele tradycji, które obchodzimy co roku także w naszej szkole. Już na początku grudnia szkolne gabinety zostają udekorowane lampkami i  świątecznymi ozdobami, a na korytarzu pojawia się długo oczekiwana przez wszystkich choinka. Uczniowie doskonalą umiejętność śpiewania kolęd, by reprezentować szkołę na corocznym konkursie kolęd i pastorałek, a także by w tym najważniejszym w ciągu roku dniu uczestniczyć we wspólnym kolędowaniu. W tym roku szkolnym dodatkową atrakcję w postaci kalendarza adwentowego przygotował dla społeczności szkolnej Samorząd Uczniowski. Dzięki temu wszyscy doskonale się bawiliśmy, ale także poszerzaliśmy naszą wiedzę na temat tradycji świątecznych kultywowanych zarówno w Polsce, jak i w innych krajach na świecie. Wigilię szkolną przypadającą 22 grudnia rozpoczęła dyrektor szkoły Mariola Strzelczyk składając wszystkim świąteczne życzenia. Następnie w podniosłej atmosferze obejrzeliśmy przygotowane przez uczniów Jasełka, wysłuchaliśmy życzeń zaproszonej na uroczystość Wójt Gminy Sadlinki Elżbiety Krajewskiej oraz przystąpiliśmy do wspólnego kolędowania. Uwieńczeniem  uroczystości były wigilie klasowe, na które udali się uczniowie wraz z wychowawcami. Po ich zakończeniu oraz po przeprowadzonych w klasach warsztatach na temat bezpieczeństwa podczas przerwy świątecznej uczniowie udali się do domów, by wspólnie z rodzinami świętować zbliżające się wielkimi krokami Boże Narodzenie. Agnieszka Piotrowska
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   

 • PACZKA BOŻONARODZENIOWA DLA RODAKÓW ŻYJĄCYCH NA KRESACH WSCHODNICH.  Po raz kolejny społeczność naszej szkoły włączyła się w akcję charytatywną wspomagającą żyjących na Kresach wschodnich Polaków: Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach wspieranych przez Pierwsza damę- Agatę Duda. Drugą akcją, która na  terenie województwa pomorskiego objęta została Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty była akcja: Polacy Kresowym Straceńcom. We wsparciu rodziców i uczniów szkoły  przygotowaliśmy 8 paczek, w których znalazły się produkty żywnościowe, słodycze oraz zabawki.  Paczki świąteczne dotarły do polskich dzieci z bardzo ubogich rodzin oraz dzieci z domu dziecka, mieszkujących na terenie Grodzieńszczyzny i Wileńszczyzny, a także do ostatnich żyjących na terenie Białorusi i Litwy żołnierzy Armii Krajowej (i ich najbliższych). Za okazane serce i hojność wszystkim serdecznie dziękujemy. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu z opiekunem  p. Iwoną  Krupa
   

 • Góra Grosza, to kolejna akcja charytatywna przeprowadzona na przełomie listopada i grudnia, do której przyłączyła się społeczność naszej szkoły. Organizatorem akcji jest Towarzystwo NASZ DOM. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Podczas dotychczasowych edycji akcji zebrano kwotę 35064001,64 zł.!. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu posegregowali i policzyli zebraną kwotę, która w tym roku wyniosła: 478,99 zł. Dziękujemy !

                                                                                                                                                                                                  Członkowie SKW POMOCNA DŁOŃ z opiekunem  p. Iwoną  Krupa


   

 • Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe. Bal karnawałowy dla dzieci z klas I - III to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas... 12 stycznia 2018 r. nasza szkoła zamieniła się w magiczne miejsce. Niezliczone księżniczki, towarzyszący im rycerze, piraci, żołnierze, wróżki, policjanci, czarownice oraz batman ze spidermanem  a także inne postaci z kreskówek opanowały na dwie godziny  salę gimnastyczną. Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. Przy błysku oświetlenia i dźwiękach największych przebojów, prezentowanych przez DJ, wszyscy  bawili się doskonale uczestnicząc w wielu konkursach. Po długim oczekiwaniu dzieci doczekały się wizyty upragnionego Mikołaja. Gdy śpiewaniu i tańcom towarzyszył miły nastrój pojawił się nasz „miły gość”. Przeprosił, że tak długo wszyscy musieli na niego czekać, ale w drodze utknął w korku, a potem naprawiał kopytko swojemu reniferowi. Na szczęście dotarł, gdy jeszcze byliśmy w szkole. Dzieci serdecznie przywitały Mikołaja i obiecały, że będą grzeczne i postarają się nie sprawiać kłopotu swoim rodzicom ani nauczycielom. Po takich deklaracjach Mikołaj przystąpił do swojego zadania – obdarzył dzieci miłymi upominkami, przyjmowanymi z wypiekami na twarzach i z nieskrywaną radością. Na zakończenie wizyty Mikołaj poproszony do kółeczka zatańczył z wszystkimi walczyka. I pożegnał się… mówiąc, że czekają na niego jeszcze w wielu miejscach, więc musi się spieszyć, żeby wszędzie zdążyć. A więc do następnego roku drogi Mikołaju!!! Podczas dalszych tańców komisja konkursowa podziwiała karnawałowe przebrania i po burzliwych debatach wyłoniła króla i królową balu. Zostali nimi Julia Barsul z klasy III i Dominik Szaturski z klasy II. Nagrodzono również  3 uczniów: Kornelię Jonatowską, Patrycję Smagalską i Michała Kalisza za ciekawe stroje karnawałowe. Zapał taneczny dzieciaki studziły sokami owocowymi, a sił nabierały po słodko – owocowym poczęstunku przygotowanym przez rodziców z poszczególnych klas. Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały salę balową. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom oraz rodzicom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, a to było głównym celem tego balu. Kolejny bal karnawałowy już za rok!  Marzena Pomianowska
   

 • W dniu 11 stycznia  w naszej szkole odbył się IV Powiatowy Konkurs Ekologiczno- Przyrodniczy „w Maciejowym ogrodzie”.   Wbrew naszym obawom konkurs wzbudził duże zainteresowanie  brało  w nim udział 14 uczniów z klas   piątych i szóstych  powiatu kwidzyńskiego.  W pierwszej części  konkursu uczniowie musieli wykazać się wiedzą  w trakcie rozwiązywania testu przyrodniczego. Druga część konkursu obejmowała zadania praktyczne, które wzbudziły wiele emocji uczestników konkursu .  I miejsce zajął Arkadiusz Wołk ze szkoły podstawowej w Sadlinkach, II miejsce Kajetan Góralczyk ze szkoły podstawowej w Liczu, III miejsce Stanisław Majewski ze szkoły podstawowej w Straszewie   Wiedza  i umiejętności uczniów były bardzo wyrównane. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa. Podsumowania konkursu  i wręczenia nagród  oraz podziękowań dokonała pani  dyrektor  M. Strzelczyk ,  oraz  pani wicedyrektor Ł. Koncicka. Uczestnicy konkursu i goście w trakcie przerwy konkursowej  skorzystali z poczęstunku przygotowanego przez koło ekologiczne za który serdecznie dziękujemy.  Zwycięzcom i pozostały uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów. Mirosława Torbowska i Łucja  Koncicka
   

 • Dzień 12 stycznia upłynął w naszej szkole pod znakiem świetnej zabawy karnawałowej.  Tegoroczny bal przebierańców obfitował w księżniczki, księciów, piżamowe zwierzaki a przede wszystkim postaci bajkowe. Dużą atrakcją był DJ, który uświetnił naszą imprezę znakomitymi utworami muzycznymi , nawet na specjalne zamówienie z dedykacją. Znakomite zabawy przygotowane przez prowadzących porwały do zabawy większość zgromadzonych. Ogromną atrakcją była wizyta Mikołaja, który obdarował wszystkie dzieci słodkimi upominkami. Były nawet wybory króla i królowej balu. Królową balu została uczennica klasy 4 a – Wiktoria Trzaska, a królem uczeń klasy 2 gim – Jakub Trzaska.  Z niecierpkowością czekamy na kolejny Bal Karnawałowy, który co roku przynosi więcej atrakcji i niespodzianek. Sylwia Kaliszewska   

 • 26 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY -Jak co roku, w połowie stycznia Jurek Owsiak i jego fundacja organizował kolejny finał Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy.  Tego dnia jednoczą się Polacy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, aby wspomóc leczenie chorych dzieci. W tym przedsięwzięciu nie mogło zabraknąć naszej szkoły. Podczas  26 finału, 14 stycznia wolontariuszki ze Szkolnego Klubu Wolontariatu: Ania Krupa, Marta Formela, Paulina Gadacz, Iza Bułka, Weronika Smagalska, Oliwia Dolecka, Ewa Michalska, Wiktoria Jerzyk, Natalia Wojda i Julia Piętka, Weronika Chmielecka, Izabela Waga, Maja Waga, Ala Dobosz, Andżelika Samulewska zbierały fundusze dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. Po raz kolejny nasze działania zostały wsparte przez Koło Gospodyń Wiejskich z Gliny.  Poza tradycyjną kwestą do charakterystycznych „wośpowych” puszek, w szkole zorganizowane została impreza otwarta, na którą każdy chętny mógł przyjść. Goście obejrzeli krótka sztukę teatralną przygotowaną przez koła teatralne z naszej szkoły. Natomiast uczniowie klasy VI zaprezentowali swoje talenty aktorskie społeczności parafialnej przedstawiając  w kościele  Jasełka.  Pan W. Hermaszewski przeprowadzi  rozgrywki pod nazwą: Rodzinne potyczki, w których całe rodziny mogły sprawdzić swoją wiedzę, spostrzegawczość, refleks czy dokładność.  Uczestnicy imprezy mieli również możliwość zaprezentowania swoich umiejętności podczas turnieju gry w badmintona, przygotowanego prze p. D. Świdra. Warsztaty plastyczne pomogły maluchom przygotować kartki na zbliżający się Dzień Babci i Dziadka. Największym powodzeniem wśród dzieci cieszyła się aukcja przedmiotów, podczas której można było wylicytować fajnego „pluszaka”. Oczywiście nie zabrakło również Kawiarenki, która serwowała pyszne ciasta, kawę, herbatę i cieszące się ogromnym powodzeniem frytki.  Podczas tegorocznego, 26 finału WOŚP zebraliśmy największą dotychczas kwotę, która wyniosła 3018 zł. Dziękujemy wszystkim, że zechcieliście razem z nami zagrać dla noworodków. Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu -Iwona Krupa  

   

 • „IX Spotkanie Trzech Pokoleń – Dzieci Seniorom”  w Nebrowie Wielkim. W tym roku szkolnym organizowana corocznie uroczystość pn. „Dzieci Seniorom - Spotkanie Trzech Pokoleń” przypadła na dzień 25 stycznia. Jest to jedno z najpiękniejszych świąt, które obchodzimy w naszej szkole w ciągu całego roku, bo w jednej sali, przy wspólnym stole spotykają się aż cztery pokolenia osób, które choć na co dzień mieszkają tak blisko, często nie znajdują dla siebie czasu. O godzinie 13:30 w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej naszej szkoły zgromadzili się tłumnie wszyscy – najstarsi i najmłodsi mieszkańcy Nebrowa Wielkiego i okolic. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Wójt Gminy Sadlinki Elżbieta Krajewska, Sekretarz Gminy Brigida Formela,  Proboszcz  Parafii – ksiądz Jerzy Bujak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sadlinkach Pan Andrzej Rupieta, Dyrektor Przedszkola w Sadlinkach Pani Ewa Złotnik Strzelecka, Radni Gminy Sadlinki, przedstawiciele Rady Szkoły i Rady Rodziców, Pani Aleksandra Kulesz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadlinkach, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, seniorzy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Okrągłej Łące i Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie oraz licznie przybyli seniorzy, rodzice,  pracownicy i uczniowie naszej szkoły. Uroczystość  otworzyła dyrektor szkoły Mariola Strzelczyk,  która nie kryjąc radości z kolejnego – IX już spotkania, przywitała przybyłych gości oraz skierowała słowa pełne ciepłych życzeń do najważniejszych w tym dniu osób – Seniorów. Następnie głos zabrała Wójt Gminy Sadlinki Elżbieta Krajewska, która zaakcentowała wartość płynącą z czerpania mądrości i doświadczeń od osób starszych. Nie zabrakło także życzeń zdrowia i miłości najbliższych – najcenniejszych wartości, które często bywają niedoceniane  w młodości.W swoim wystąpieniu do seniorów i zebranych Ksiądz Proboszcz Jerzy Bujak  wyraził słowa uznania dla organizacji uroczystości i nawiązał do istotnej roli szkoły w kształtowaniu młodych charakterów, przekazywaniu wartości, uczeniu tolerancji, szacunku i miłości do drugiego człowieka. Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz zespól wokalny „Wiolino”. Wesołe wierszyki, radosne piosenki i skoczne tańce wypełniły dziecięcym gwarem salę gimnastyczną i umiliły podniosłą dotychczas atmosferę. Wiele radości sprawiły Seniorom wręczone przez młode pokolenie własnoręcznie wykonane upominki z życzeniami. Uroczystość umilił słodki poczęstunek  przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Nebrowie, pod kierunkiem pani Gabrieli Szczepińskiej, które jak co roku zaserwowały tradycyjne pączki nadziewane regionalnymi, śliwkowymi powidłami. Szczególne podziękowania kieruję do rodziców za przygotowanie pysznych domowych wypieków i pomoc w organizacji uroczystości. Uwieńczeniem uroczystości była niespodzianka przygotowana przez panią Wójt Elżbietę Krajewską - występ Zespołu Wokalnego Kameralistów Łódzkich, który zaprezentował dobrze znane zaproszonym gościom piosenki „Kabaretu Starszych Panów”.  Śpiewane utwory wzbudziły wiele entuzjazmu nie tylko dlatego, że obudziły skrywane na dnie serca  wspomnienia wczesnej młodości, ale okazały się być dla wszystkich prawdziwą duchową ucztą. Ogromnym zaskoczeniem był dla wszystkich fakt, że członkowie zespołu przygotowali niespodziankę również dla uczniów naszej szkoły, którzy zostali zaproszeni na specjalnie dla nich przygotowany koncert jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości. Podekscytowane dzieci z zachwytem wysłuchały repertuaru, tym bardziej że odległość od miejsca zamieszkania do teatru muzycznego jest duża, przez co nieczęsto mają możliwość spotkań z profesjonalistami. Uczniowie, nie kryjąc zadowolenia, gromkimi brawami podziękowali artystom za występ. Zgodnie z tradycją tłustoczwartkowych, wielopokoleniowych spotkań w naszej szkole, przed nami kolejne – przyszłoroczne. Planujemy je już dziś, bo wiemy, jak ważne są zarówno dla starszych, nierzadko samotnych osób, jak i dla młodych, którzy w ferworze codziennych obowiązków  zapominają o najbliższych. Wspierając wychowawczą rolę rodziny, dokładamy  wszelkich starań, aby wpoić uczniom szacunek do ludzi starszych i pokazać im, że za opiekę i troskę, którą otrzymują od nich każdego dnia mogą podziękować w sposób najpiękniejszy z możliwych – poprzez pamięć i serce włożone w przygotowanie uroczystości „Dzieci Seniorom. Pani dyrektor Mariola Strzelczyk podziękowała wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie tak dużej uroczystości, integrującej naszą lokalną społeczność. Mariola Strzelczyk, Agnieszka Piotrowska

  PODZIĘKOWANIE ZA POMOC W ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI -
  „IX Spotkanie Trzech Pokoleń – Dzieci Seniorom”. Serdeczne podziękowania kieruję do nauczycieli i rodziców za przygotowanie programu artystycznego i pięknych strojów:

 • ü  grupa dzieci 5-6 letnich w tańcu świątecznym  „Last Christmas” przygotowana przez panią Jadwigę Rogowską,

 • ü  grupa dzieci w wieku 3,4 i 5 lat w programie muzyczno-ruchowym (Michał Szpak – Jesteś bohaterem) przygotowana przez panią  Małgorzatę  Januszewską.

 • ü  zespół muzyczny  przygotowany pod kierunkiem pana Krzysztofa Borowca,

 • ü  uczniowie klasy 1 i 2 w wierszu „Rzepka” oraz w ruchu muzyczno – ruchowym przygotowani przez panią Katarzynę Szczęsną i Marzeną Pomianowską

 • ü  uczniowie klasy 3 w wierszu, piosence „Moja babcia” oraz w parodii piosenki włoskiej przygotowani przez panią Annę Michalską

 • ü  grupa dzieci 5-6 letnich w tańcu „Cza-cza dla babci i dziadka” przygotowana przez panią Jadwigę Rogowską.
  Za przygotowanie oprawy graficznej, zaproszeń, plakatów, dekoracji oraz upominków podziękowania dla Pań: Anny Gółkowskiej, Doroty Laskowskiej, Beaty Łęckiej –Trzaski, Marzeny Pomianowskiej, Iwony Krupy, Agnieszki Kaczyńskiej, Lucyny Groszewskiej, Mirosławy Szulc. Za przygotowanie sali i obsługę techniczną uroczystości podziękowania dla:  Agniszki Samulewskiej, Joanny Puczkowskiej,  Mieczysławy Subczak,  Jacka Fryczyńskiego, Lucyny Sochackiej, Wojciecha Hermaszewskiego i Dariusza Świdra.Szczególne podziękowania dla  Łucji Koncickiej i Sylwii Kaliszewskiej za przygotowanie i koordynację uroczystości.  Dziękuję Wszystkim, których nie wymieniłam, a w mniejszym lub większym stopniu przyczynili się do organizacji uroczystości „Dzieci Seniorom – Spotkanie Trzech Pokoleń”.
  Mariola Strzelczyk

   

   

 • Wychowawczyni  uczniów kl. IV a Szkoły podstawowej w Nebrowie Wielkim Lucyna Groszewska  zorganizowała lekcję edukacyjną w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie  pod hasłem" Ja też mogę pomóc  uratować życie". Spotkanie  miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw wobec poszkodowanego i poznania podstawowych czynności ratowniczych.  Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu przeprowadził ratownik medyczny młodszy aspirant Krzysztof Skoczek. Uczestnicy spotkania poznali czynności ratownicze oraz instrukcję zachowania się w sytuacji niesienia pomocy poszkodowanemu. Lucyna Groszewska


 

 • W dniach od 5 do 9 marca 2018 roku uczniowie klasy V szkoły podstawowej wzięli udział w pięciodniowym wyjeździe edukacyjnym do Błękitnej Szkoły we Władysławowie, gdzie pod okiem  pracowników Nadmorskiego Parku Krajobrazowego uczestniczyli w zajęciach przyrodniczo-ekologicznych. Pierwszego dnia piątoklasiści poznawali walory Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, uczyli się rozpoznawać tropy i ślady zwierząt w lesie. Zajęcia z survivalu  dostarczyły im ogromu pożytecznych wiadomości  przyrodniczych. Dowiedzieli się między innymi tego, co jest niezbędne na wyprawach, podczas których nocuje się pod gołym niebem czy pod namiotem - zarówno w lesie, jak i na polu namiotowym. W trakcie tych zajęć był też czas na sprawdzenie umiejętności  krzesania ognia. We wtorek, w czasie prelekcji, uczniowie klasy V poznali historię powstania papieru. Dowiedzieli się, jaka ilość drzew potrzebna jest do wyprodukowania tony papieru. Następnie sami czerpali papier z surowców wtórnych i ozdabiali według własnego pomysłu. Zajęcia były okazją nie tylko do świetnej zabawy, ale także przyczyniły się do  podniesienia świadomości ekologicznej. Po południu uczniowie poznawali florę i faunę Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Dużą atrakcją dla uczestników były zajęcia w terenie, podczas których młodzi przyrodnicy wyposażeni w kompasy i zdobytą na zajęciach wiedzę, rozwiązywali różne zadania przyrodnicze. W środę udaliśmy się na zajęcia do Stacji Morskiej w Helu, gdzie pod opieką  pracowników Fokarium, oprócz informacji dotyczących warunków życia fok oraz innych małych żyjątek Bałtyku uczniowie mieli możliwość obserwacji i karmienia medycznego tych ssaków morskich.   Następnie odwiedziliśmy Muzeum Morświna, które prezentuje gabloty oraz tablice zawierające informacje o biologii, wykorzystaniu tych ssaków morskich, ich relacjach z człowiekiem, a także współczesnych problemach dotykających te zwierzęta. W czwartek męska część klasy V przygotowała słodkie i pachnące upominki dla Pań prowadzących zajęcia oraz koleżanek z klasy z okazji Dnia Kobiet.  Tego dnia uczestnicy Błękitnej Szkoły poznawali zasoby wody na ziemi, jej obieg oraz przyczyny zanieczyszczenia. Następnie przedstawili możliwości wykorzystania  wody w gospodarstwach domowych oraz sposoby jej oszczędzania. Uczniowie pod opieką prowadzącej wykonywali różne ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem wody. Podczas zajęć dotyczących różnorodności gatunków owadów, uczniowie poznawali ich zwyczaje oraz rolę w przyrodzie i życiu człowieka. Największe zainteresowanie miała prezentacja karaczanów przyniesionych przez prowadzącą zajęcia oraz możliwość bezpośredniego kontaktu z nimi poprzez trzymanie ich na rękach. Zwieńczeniem dnia było wyjście na basen do ośrodka w Cetniewie, na którym swoje sportowe umiejętności rozwijają przyszli polscy olimpijczycy oraz wieczorek filmowy połączony ze wspólną degustacją pizzy. W piątek dzieciaki miały możliwość zaprezentowania talentów plastycznych podczas ozdabiania płóciennych toreb. W drodze powrotnej do domu, zwiedzaliśmy Latarnię Morską w Rozewiu oraz byliśmy  na najbardziej na północ wysuniętym puncie Polski,  zwanym  Gwiazdą Północy. Iwona Krupa   

 • Uczeń Filip Jędrzejewski z klasy II Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim  odniósł  sukces malarski w  III Ogólnopolskim Biennale Plastycznym  „Człowiekiem jestem; nic co ludzkie nie jest mi obce” w dniu 15 marca 2018 roku. Filip był najmłodszym uczestnikiem konkursu, a jego wyróżnioną pracę można było obejrzeć podczas otwarcia wystawy konkursowej. Jego praca powstała pod okiem pani Marzeny Pomianowskiej, która również otrzymała podziękowanie za upowszechnianie zainteresowań twórczych oraz przygotowanie uczniów do udziału w konkursie. Młodzi twórcy otrzymali gratulacje, a ich prace zostały wysoko ocenione przez jury. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Gardei wręczono nagrody. W czasie uroczystości można było posłuchać bardzo przyjemnej muzyki w wykonaniu solistów oraz zespołu muzycznego ze Szkoły Podstawowej w Gardei. Marzena Pomianowska


 •  


 • 17 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej w Sadlinkach odbył się powiatowy  konkurs czytelniczy, którego organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna i Szkoła Podstawowa w Sadlinkach. W konkursie wzięli uczniowie z wielu  szkół powiatu kwidzyńskiego. Drużyny  w pierwszej części pisały test ze znajomości książek „Buba” (klasy 4-5)  i  „Panna foch”  (klasy 6-7) Barbary Kosmowskiej,  a następnie prezentowane były przygotowane przez uczestników   scenki lub nagrane filmy. Nasze drużyny w składzie: Marcelina Trzaska, Oliwia Gruszczyńska i Maja Kwiatkowska (opiekun – Lucyna Groszewska) oraz Weronika Śnieda, Natalia Adamczyk i Weronika Justa (opiekun – Beata Łęcka-Trzaska) zdobyły w konkursie wyróżnienia.W ramach konkursu odbyło się również spotkanie autorskie z  Panią Barbarą Kosmowską, autorką książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, laureatką wielu konkursów literackich m.in. Dziennika polskiej Bridget Jones czy konkursu Uwierz w siłę wyobraźni. Pani Barbara od samego początku nawiązała z uczestnikami spotkania bardzo ciepły i serdeczny kontakt. Z ogromnym poczuciem humoru opowiadała o swoich początkach pisarskich i obecnej twórczości oraz odpowiadała na zadawane pytania. Po zakończonym spotkaniu  autorka podpisywała książki. Beata Łęcka_Trzaska

 • W dniach 19.03 – 23.03.2018 rok odbył się w szkole Tydzień Profilaktyki pod tytułem Serfowanie z zasadami”. W ramach tygodnia odbył się konkurs plastyczny pt. „Bezpiecznie w sieci!”, konkurs plastyczny dla klas – konkurs dla klas na fraszkę, wiersz na temat „Bezpiecznego Internetu”  (punktacja SU) oraz konkurs wiedzy o HIV/AIDS. Tak jak w ubiegłym roku pan Dariusz Świder zadbał o „Bezpieczną przerwę” podczas, której wspólnie integrowało się nasze środowisko szkolne poprzez gry i zabawy sportowe. W piątek odbyło się podsumowanie „Tygodnia profilaktyki” podczas, którego uczniowie klasy VI wystąpili w przedstawieniu pt. „SĄD NAD GRĄ KOMPUTEROWĄ”. Anna Gółkowska

 • Dzień 21 marca upłynął w naszej szkole pod znakiem wiosennych zabaw. Każda klas miała za zadanie ubranie się w odpowiedni kolor – wylosowany wcześniej przez przedstawicieli klas. Ponadto, klasy miały również zaprezentować swój pomysł na Panią Wiosnę. Pomysły były przeróżne, do tego stopnia iż nawet chłopcy wcielali się w jej postać. Na długich przerwach uczniowie prezentowali piosenki o tematyce wiosennej. Niektóre klasy przygotowały się do tego zadania bardzo profesjonalnie – miały podkład muzyczny czy instrumenty. Pierwszy Dzień Wiosny w naszej szkole na pewno zostanie zapamiętany na długo i zachęci uczniów do co raz bardziej zwariowanych, wagarowiczowych pomysłów na kolejny rok. Sylwia Kaliszewska
   

 • V WOJEWÓDZKI KONKURS ORTOGRAFICZNY KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ.  30 listopada w naszej szkole odbył się V Wojewódzki Konkurs Ortograficzny – etap szkolny.  Do drugiego etapu zakwalifikowały się : Izabela Lubecka, Julia Daniel, Dominika Zalewska, Martyna Bułka, Oliwia Miedzińska, Oliwia Mrozik, Maja Królikowska. 01  marca 2018r. – II etap – dyktando  o różnym stopniu trudności wykraczającym poza program. Do finału dostały się : Izabela Lubecka, Julia Daniel oraz Dominika Zalewska.  Uczennice te są finalistkami V Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego. Przed nimi jeszcze ostatni etap , który odbędzie się  17 kwietnia 2018r.– dyktando przeprowadzone przez organizatorów V Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego  w Gościcinie.  10 maja 2018r. – ogłoszenie wyników V Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego w Szkole Podstawowej w Gościcinie. Gratulacje dla uczennic klasy III i wychowawcy  Ani Michalskiej oraz ich rodziców! Życzymy powodzenia !
   

 • W dzisiejszych czasach brakuje osób, których  zachowanie może świadczyć o patriotyzmie. Łączy się ono bowiem z wiedzą historyczną i przekonaniem o pięknie i wyjątkowości naszego kraju. By zrozumieć dlaczego warto posiadać wiedzę o Polsce i o tym co przeżyli nasi przodkowie podczas odzyskiwania niepodległości, powinniśmy wychodzić z inicjatywą, a przede wszystkim chcieć wiedzieć więcej. Z tego powodu dnia 16 marca odbył się w naszej szkole konkurs historyczny, którego motto brzmiało: „Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie”. Imprezę zorganizowała grupa uczennic z klasy II gimnazjum, która nie zapomniała wspomnieć o tym, że rok 2018 został ogłoszony Rokiem Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

  Zadaniem uczniów było przygotowanie się do trzech konkurencji, które oceniać mieli sołtysi, zasiadający przy stole jurorskim. Podczas pierwszej części konkursu przedstawiciele klas musieli zaprezentować swoją wiedzę na temat odzyskiwania przez Polaków niepodległości. Losowali pytania, na które wszyscy uczestnicy podali prawidłowe odpowiedzi.

  Kolejna konkurencja wprowadziła wszystkich w bardzo melancholijny i nostalgiczny nastrój. W całym pomieszczeniu zabrzmiały pieśni i piosenki żołnierskie, śpiewane z dumą przez uczniów. Fakt, że ta właśnie przepełniona tęsknotą za wolnością muzyka dawała Polakom nadzieję na polu bitwy, wzruszał i wszyscy byli pod wrażeniem występów klas.

  Po tych bardzo emocjonalnych chwilach czas przyszedł na przedstawienie map mentalnych ilustrujących najważniejsze powstania narodowowyzwoleńcze. Pojawiały się ważne nazwiska bohaterów narodowych, sekrety wydarzeń przyczyniających się do sporów i ich skutki, które niezaprzeczalnie były najsmutniejszą i najbardziej raniącą częścią powstań.

  Uczniowie zadziwiali swoją pewnością siebie i patriotyczną postawą na scenie. Włożyli ogromny trud w wykonanie zadań, a ich wynik był bardziej niż zadawalający. Jury miało wielki problem by wyłonić zwycięzców, skoro wrażenia po występach wszystkich klas były do siebie bardzo zbliżone. W oczekiwanie na wyniki konkursu mieliśmy zaszczyt wysłuchać koncertu Pana Mieczysława Laskowskiego, który zgodził się zaśpiewać nam kilka piosenek patriotycznych. Trudno opisać odczucia uczniów i nauczycieli, podczas występu Pana Mieczysława. Muzyka ta była delikatna, ale i bardzo emocjonalna, przyprawiająca niemalże o łzy. Mamy nadzieję, że będziemy mogli go jeszcze kiedyś gościć w naszej szkole.

  Ostatnim punktem programu było przyznanie nagrody zwycięzcy, którym okazała się klasa VII. Sołtysi uznali ich za najbardziej wyróżniających się ilością włożonej pracy i pogratulowali świetnie wykonanych zadań. Nie zapomniano również o innych klasach, które zajęły II i III miejsce, którymi okazały się kolejno: klasa IVa oraz II gimnazjum.

  Tego dnia dowiedzieliśmy się, że trudno nazywać siebie patriotą, nie znając historii naszego kraju. Na szczęście niewiedzę mamy już za sobą, gdyż udowodniliśmy, że droga Polski do niepodległości nie jest nam obca. Dlaczego ma być? Skoro nasi rodacy walczyli o to, żebyśmy teraz byli wolni?  Mamy nadzieję, że w naszej szkole będzie organizowanych więcej takich imprez, które pogłębiać będą naszą miłość do ojczyzny. Karolina Gadomska ucz. kl. II Gimnazjum – Katarzyna Szczęsna   

 • 18, 19 i 20 kwietnia najstarsi uczniowie naszej szkoły przystąpili do odbywającego się w tych dniach w całej Polsce egzaminu gimnazjalnego.  Pierwszego dnia zmagali się z humanistyczną częścią egzaminu udzielając odpowiedzi na pytania z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, a także tworząc  dłuższe formy wypowiedzi na języku polskim. Kolejny dzień zmusił gimnazjalistów do podjęcia wysiłku intelektualnego nad rozwiązywaniem zadań z przedmiotów ścisłych – matematyki, chemii, fizyki, geografii i biologii. W ostatnim dniu uczniowie sprawdzili swoje umiejętności w zakresie języka angielskiego na dwóch poziomach – podstawowym i rozszerzonym.  Trzecioklasistom przez cały czas trwania egzaminu towarzyszyło lekkie napięcie, bo każdy chciał uzyskać jak najlepszy wynik będący podsumowaniem trzyletniej nauki w gimnazjum. Agnieszka Piotrowska

   

 •  24.04.2018 roku uczniowie klasy III i II Szkoły Podstawowej wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę edukacyjną - Żywa lekcja historii -  gra terenowa znajdź klucz do historii na Westerplatte. Po przyjeździe na miejsce spotkaliśmy się z dowódcą Wojsk Lądowych, który nas bardzo serdecznie powitał i przedstawił plan gry terenowej. Zostaliśmy podzieleni na oddziały . Każdy oddział dostał plan Westerplatte ,za pomocą którego musieliśmy się poruszać i rozwiązywać poszczególne zadania . Zadaniem każdego oddziału było rozszyfrowanie  zakodowanej depeszy. Uczniowie otrzymali wskazówki do wykonania poszczególnych zadań. Miejsca , w których znajdowały się rekonstruktorzy oznaczone były na mapie. Rozszyfrowanym hasłem była odezwa skierowana do majora Henryka Sucharskiego dowódcy wojsk broniących Westerplatte w 1939 roku. Na koniec gry terenowej wszystkie oddziały zaprezentowały swoje zadania . Każdy uczestnik otrzymał smycz z przepustką udziału w grze, znaczki za poprawne wykonanie zadania oraz czapki FURAŻERKI. Dzień upłynął bardzo szybko i ciekawie. Bardzo dużo się dowiedzieliśmy o pierwszych dniach II wojny światowej, o wielkiej odwadze naszych żołnierzy i ludności cywilnej. Anna Michalska
   

 • 26 kwietnia wszyscy chętni rodzice mogli  uczestniczyć w zajęciach swoich dzieci, bowiem tego dnia  był w naszej szkole Dzień Otwarty. Z kolei rodzice uczniów klasy drugiej gimnazjum o godzinie 12.45 zostali zaproszeni do udziału w prezentacji projektów gimnazjalnych, które drugoklasiści realizowali  w II semestrze. W  spotkaniu wzięły też udział obie panie dyrektor, czyli Mariola Strzelczyk i Łucja Koncicka. Prezentacja efektów działań to ostatni etap tego obowiązkowego przedsięwzięcia. W tym roku szkolnym zrealizowano dwa tematy wybrane już na początku roku szkolnego. Pierwsza grupa pod opieką Katarzyny Szczęsnej podjęła temat: Zorganizowanie imprezy „Cudze chwalicie, swego nie znacie”; druga z kolei razem z opiekunką – Sylwią Kaliszewską - sprawdzała Czy gry komputerowe pomagają w nauce języka angielskiego? Po dość stresującej części spotkania, podczas której uczniowie omawiali swoje zadania, nastąpiła chwila odpoczynku przy kawie i herbatce.  Wszyscy uczniowie zaliczyli projekt, ale trzeba przyznać, że przygotowanie dobrego pomysłu wymaga poświęcenia czasu, samodyscypliny i dobrej organizacji pracy. W natłoku licznych zajęć drugoklasiści musieli jednak znaleźć czas na realizację tego zadania.

  Wychowawczyni klasy drugiej, koordynator ds. projektu Marzena Figacz
   

 • IV Wojewódzki Amatorski Turniej Teatralny "Kurtyna" 24 kwietnia 2018 r. w sali  Ośrodka Gminnego w Ryjewie już po raz czwarty miały możliwość zaprezentować się zespoły teatralne z województwa pomorskiego. Na przegląd przyjechało aż 10 grup reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazja i Domy Młodzieży. Nasza szkolna grupa teatralna zaprezentowała się w przedstawieniu „Internet to nie wszystko”. Występy młodych aktorów oceniało profesjonalne Jury z przewodniczącym Adamem Karasiem, który podkreślił, że w tym roku poziom występów okazał się niezwykle wysoki. Nasza grupa w składzie: Ania Krupa, Nikola Grzywacz, Weronika Kuc, Izabela Bułka, Jakub Kozioł, Mateusz Tryc, Jakub Trzaska, Ewa Michalska  i Zuzia Tumiłowicz (z klasy 2 gimnazjum)  zdobyła wyróżnienie i nagrodę pieniężną. To niezwykłe spotkanie z teatrem pomogło nam zdobyć kolejne doświadczenia, poznać różne nowe formy sceniczne oraz zaprezentować się przed większą widownią. Szczególne podziękowania kierujemy do organizatora przeglądu – Pani Bernadety Łukaszewskiej, która przez wiele lat pracowała w nasze szkole. Beata Łęcka _Trzaska

   

 • PASOWANIE NA CZYTELNIKA W piątek, 28 kwietnia 2018 roku najmłodsi uczniowie  z klasy I SP naszej szkoły zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników Biblioteki Szkolnej. Gościem spotkania była pani dyrektor Łucja Koncicka, która w swoim wystąpieniu zachęcała pierwszoklasistów do czytania.  Pasowanie rozpoczęła krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów z aktywu bibliotecznego. Po obejrzeniu inscenizacji uczniowie klasy pierwszej mogli pochwalić się swoją wiedzą dotyczącą książek. Na zakończenie  złożyli uroczyste przyrzeczenie i zostali pasowani na czytelników. Na pamiątkę wszyscy otrzymali dyplomy i drobne upominki przygotowane przez bibliotekarza, p. Beatę Łęcka-Trzaskę. Mamy nadzieję, że każdy pierwszak będzie często odwiedzał bibliotekę. Aktorami w przedstawieniu byli uczniowie z  klas V i  VI: Oliwia Lipska, Maja Waga, Martyna Śliwińska, Nikola Komorowska, Andżelika Samulewska, Sara Lewandowska i Weronika Chmielecka. Beata Łęcka_Trzaska
   

 • Jak co roku uczniowie klas III gimnazjum w Nebrowie Wielkim uczestniczyli w kolejnej edycji projektu edukacyjnego „Szkoła bliska pracy” zorganizowanego przez firmę LACROIX Electronics, AIR FRANCE, we współpracy z samorządem miasta Kwidzyn i wszystkimi gminami w powiecie kwidzyńskim. Celem projektu są działania zmierzające do poprawy edukacji i promocji kształcenia na kierunkach technicznych. W ramach promocji kształcenia zawodowego uczniowie mogli zobaczyć fabrykę LACROIX Electronics, poznać specyfikę jej działalności i ewentualnej perspektywy zatrudnienia. Ponadto uczniowie brali udział w mini warsztatach z elektroniki. W dniu 23.05. 2018 roku młodzież w ramach projektu uczestniczyła na terenie szkoły w warsztatach, na których wykorzystując klocki Lego Mindstorms konstruowali roboty, programowali je, a potem toczyli walki. Anna Gółkowska

   

 • 24 maja 2018 roku  w naszej  szkole odbył się V Powiatowy Konkurs Matematyczny „W Świecie Pitagorasa”. W rywalizacji wzięły udział cztery drużyny: SPOMS w Kwidzynie, SP w Nowym Dworze, SP w Gardei i SP w Nebrowie Wielkim. Naszą szkołę, podobnie jak w ubiegłym roku, reprezentowali Marta Formela i Kamil Samulewski, którzy zajęli II miejsce. I miejsce wywalczyli  uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego z Kwidzyna, a trzecie miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gardei.  Uczestnicy konkursu zmagali się z dziewięcioma zadaniami podzielonymi na trzy rundy.  Początkowemu napięciu z czasem zaczęła towarzyszyć atmosfera dobrej zabawy, a rozwiązywanie zadań przebiegało coraz sprawniej. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i zapraszamy do udziału w przyszłym roku szkolnym. Agnieszka Piotrowska

   

 • W czwartek, 24 maja 2018 roku, w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca. Przedstawienie przygotowały dzieci z klasy drugiej i trzeciej. Były wiersze z życzeniami dla mam i tatusiów, piękne piosenki i scenka "z życia wzięta". Zebrani rodzice z wielkim wzruszeniem słuchali swoich pociech. Pojawiały się łzy, ale nie brakowało też śmiechu. Po części artystycznej dzieci wręczyły swoim bliskim przygotowane przez siebie laurki, upominki i kwiaty. Uściskom i całusom nie było końca. Wszyscy zostali zaproszeni do wspólnego świętowania przy pięknie zastawionym stole, na którym znalazły się owocowe i.słodkie.smakołyki. Słowem: Niech żyją Mamy i Tatusiowie! Marzena Pomianowska
   

 • WYCIECZKA do BIBLIOTEKI MIEJSKO-POWIATOWEJ w KWIDZYNIE 30 maja 2018 roku grupa uczniów z klas 4a i 4b wyjechała na wycieczkę do BIBLIOTEKI MIEJSKO-POWIATOWEJ w KWIDZYNIE. Pracownica biblioteki – pani Elżbieta Muracka opowiedziała o pracy bibliotekarza oraz zapoznała naszych uczniów z zasadami korzystania ze zbiorów biblioteki. Po zwiedzeniu biblioteki uczniowie zostali zaproszeni do udziału w warsztatach czytelniczych. Podzieleni na grupy  udali  się do różnych miejsc w bibliotece, w których musieli zdobyć informacje od pracowników biblioteki i rozwiązać przydzielone zadania. Dzięki takiej formie poszukiwania wiadomości  wizyta w bibliotece okazała się wspaniałą zabawą. Mam nadzieję, że uczniowie będą teraz częściej zaglądać do naszej biblioteki. Beata Łęcka_Trzaska

   

 • Dnia 9 czerwca 2018 r. uczniowie z kl. I – III naszej szkoły pojechali na wycieczkę do Malborka. Zwiedzili tam zamek gotycki, wzniesiony w kilku etapach, od 1280 r. do połowy XV wieku, przez zakon krzyżacki, którego pełna nazwa brzmi: Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Zamek ten jest jednym z najznakomitszych przykładów średniowiecznej architektury obronno – rezydencyjnej w Europie. Uczniowie poznali historię zamku opowiedzianą przez pana przewodnika i obejrzeli, m.in. Zamek Wysoki z kościołem Najświętszej Marii Panny i z kaplicą grobową św. Anny, Zamek Średni z Wielką Komturią, Wielkim Refektarzem, Pałacem Wielkich Mistrzów, Refektarzem Letnim i Zimowym oraz Zamek Niski (Przedzamcze) z kaplicą św.Wawrzyńca i szeregiem zabudowań gospodarczych. Wyprawa do malborskiej warowni okazała się wspaniałą i niepowtarzalną lekcją historii, ponieważ jest to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie naprawdę można poczuć średniowieczną atmosferę, a nawet spotkać ducha rycerza! Marzena Pomianowska
   

 • 4 czerwca społeczność naszej szkoły świętowała dwie uroczystości: obchodzony kilka dni wcześniej na całym świecie Międzynarodowy Dzień Dziecka oraz Festiwal Nauki, który organizowany corocznie w naszej szkole, w tym roku miał wyjątkową oprawę.  Po dwóch latach pracy w projekcie finansowanym z funduszy Unii Europejskiej „Laboratorium Kompetencji – podniesienie jakości edukacji ogólnej wiejskiej Gminy Sadlinki poprzez wsparcie uczniów oraz nauczycieli w rozwijaniu kompetencji kluczowych wymaganych na rynku pracy” uczniowie i nauczyciele szkoły podsumowali wysiłek  podejmowany w  celu rozwijania zainteresowań i doskonalenia posiadanych przez dzieci umiejętności.

  W pierwszej części dnia  uczniowie w klasowych zespołach  spędzili  czas z wychowawcami, którzy specjalnie z okazji święta swoich wychowanków przygotowali dla nich niespodzianki. Nie zabrakło gier, zabaw, wspólnego śpiewania i słodkich poczęstunków. Następnie wszyscy udali się do sali gimnastycznej szkoły, gdzie nastąpiło podsumowanie projektu, wręczenie nagród tym, którzy w wyniku prowadzonych na zajęciach gamifikacji i grywalizacji uzyskali najwyższe wyniki oraz rozstrzygnięcie corocznego Plebiscytu.

  Dyrektor Szkoły Mariola Strzelczyk rozpoczynając uroczystość złożyła wszystkim dzieciom życzenia z okazji ich święta oraz podkreśliła ważność kończącego się projektu i jego efektów dla  wszystkich uczniów. Zaproszona na uroczystość Wójt Gminy Sadlinki Elżbieta Krajewska omówiła najważniejsze założenia projektu, który oprócz Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim,  był równolegle realizowany w szkole Podstawowej w Sadlinkach, oraz złożyła podziękowania dla Dyrektor Szkoły Marioli Strzelczyk będącej jednocześnie szkolnym koordynatorem projektu oraz wszystkim pracującym w nim nauczycielom.

  Po oficjalnej część uroczystości nastąpiło wręczenie pamiątkowych dyplomów zwycięzcom Plebiscytu w siedmiu kategoriach . Tytuł rodzica roku otrzymała w  roku szkolnym 2017/2018 pani Ewelina Gruszczyńska, osobowość roku – Paulina Gadacz,  uczeń roku – Wiktoria Jerzyk, plastyk – Marta Formela, nauczyciel roku – pani Sylwia Kaliszewska i sportowiec – Marcin Majsak.

  Kolejnym punktem obchodów szkolnego święta był pokaz zaproszonych z Politechniki Gdańskiej gości, którzy demonstrowali uczniom  fizyczne i chemiczne doświadczenia, oraz aktywna praca i zabawa na przygotowanych 26 stanowiskach  przedmiotowych,  gdzie uczniowie zmagali się z przygotowanymi zadaniami i łamigłówkami walcząc o cenne punkty.

  Cały dzień przyniósł wszystkim, bez względu na wiek, wiele pozytywnych wrażeń i mnóstwo radości. Z niecierpliwością będziemy oczekiwać  kolejnego Dnia Dziecka, do którego pozostał już niecały rok.

  Trzy dni później, 7 czerwca, liczna reprezentacja uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami udała się do Szkoły Podstawowej w Sadlinkach, by tam uczestniczyć  w uroczystym podsumowaniu  wspomnianego projektu, którego beneficjentem był Urząd Gminy                           w Sadlinkach. Po oficjalnym rozpoczęciu obchodów przez Dyrektora Szkoły w Sadlinkach Andrzeja Rupietę  głos zabrała Elżbieta Krajewska – Wójt Gminy Sadlinki, która dokonała podsumowania najważniejszych celów i efektów prowadzonego równolegle w szkołach w Nebrowie Wielkim i Sadlinkach projektu.

  „Laboratorium Kompetencji”  w swoich założeniach zakładał wsparcie rozwoju uczniów poprzez organizację dodatkowych zajęć w formie kół zainteresowań, warsztatów nastawionych na twórczą pracę, eksperymentów z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, projektu edukacyjnego, pracy zespołowej w grupach i parach, a także realizację pozaszkolnych form rozwijania kompetencji kluczowych w formie wyjazdów edukacyjnych do Centrum Nauki  Experyment,  Hewellianum, Oceanarium; warsztaty u partnerów. Organizacja 2 szkół letnich z warsztatami, laboratoriami dla uczniów i nauczycieli oprócz edukacji w ciekawej formie zapewniła uczniom możliwość skorzystania z wakacyjnego wyjazdu. W ramach realizacji projektu utworzone zostały 2 szkolne Ośrodki Kariery Zawodowej, nawiązano współpracę z lokalnymi zakładami pracy, zorganizowano wyjazdy zawodoznawcze bezpośrednio do zakładów pracy. Realizacja  projektu pozwoliła na rozwój nie tylko uczniów, ale także nauczycieli, którzy wzięli udział w  warsztatach doskonalących umiejętności z ICT, oraz innowacyjnych metod nauczania np.: gamifikacji, grywalizacji, tworzenie WebQuestów, stosowanie zasad neurodydaktyki w dydaktyce .

  Główne efekty przeprowadzonych działań to przede wszystkim:

  1.Wzrost wiedzy i umiejętności dotyczących kompetencji:

  -          matematyczno – przyrodniczych,

  -          naukowo – technicznych,

  -          ICT,(komputerowych)

  -          języków obcych,

  2.Nabycie umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy.

  3.Wsparcie uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno –zawodowego.

  4.Zwiększenie szans rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  5.Wsparcie doskonalenia  zawodowego nauczycieli w formie sieci współpracy i szkoleń.

  6.Nawiązanie współpracy z instytucjami nauki, kultury, firmami z woj. pomorskiego.

  7. Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z naszej gminy.

  Wójt Gminy  podziękowała za współpracę przedstawicielom głównych partnerów projektu -

  Politechniki Gdańskiej oraz Teatru Szekspirowskiego, a także wszystkim osobom, które przyczyniły się do napisania i realizacji projektu. Po podziękowaniach i przemówieniach zaproszonych gości uczniowie udali się do przygotowanych stanowisk by tam zmagać się z przygotowanymi łamigłówkami. Po dniu pełnym wrażeń zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do szkoły.
   

 •  Tradycją szkoły jest odbywający się co roku Plebiscyt popularności. Nominowani są nauczyciele, rodzice oraz uczniowie w siedmiu różnych kategoriach. Wręczenie nagród następuje każdego roku o tej samej porze – z okazji Dnia Dziecka. Nominowani i zwycięzcy tegorocznego plebiscytu to:

   

 • W kategorii RODZIC ROKU to:

  Pani  Ewelina Gruszczyńska
  Pani  Wioleta Lubecka
  Pani  Monika Śnieda
  Pani  Iwona Jarnowska
  Pani  Justyna Adamczyk

 • Zwycięzca: Ewalina Gruszczyńska
   

 • W kategorii OSOBOWOŚĆ ROKU to:

  Ewa Michalska
  Paulina Gadacz
  Anna Krupa
  Jakub Kozioł

 • Zwycięzca: Paulina Gadacz
   

 • W kategorii UCZEŃ ROKU to:

  Kamil Samulewski
  Marta Formela
  Karolina Gadomska
  Mateusz Tryc
  Julia Barsul
  Izabela Lubecka
  Oliwia Formela
  Wiktoria Jerzyk

 • Zwycięzca: Wiktoria Jerzyk
   

 • W kategorii NAUCZYCIEL ROKU to:

  Pani  Agnieszka Piotrowska
  Pani  Sylwia Kaliszewska
  Pani  Marzena Pomianowska
  Pani  Anna Michalska
  Pani  Marzena Figacz
  Pani  Mirosława Torbowska

 • Zwycięzca: Sylwia Kaliszewska
   

 • W kategorii REDAKTOR ROKU to:

  Ewa Michalska
  Karolina Gadomska
  Zuzanna Tumiłowicz
  Weronika Kuc
  Anna Krupa

 • Zwycięzca: Ewa Michalska
   

 • W kategorii PLASTYK ROKU to:

  Weronika Smagalska
  Marta Formela
  Patrycja Smagalska

 • Zwycięzca: Marta Formela
   

 • W kategorii SPORTOWIEC ROKU to: 

  Marcin Majsak
  Jakub Gruszkiewicz

 • Zwycięzca: Marcin Majsak 

   
  Sylwia Kaliszewska
   

 • XII Powiatowy Konkurs Czytelniczy „W Krainie Fantazji” - 6 czerwca 2018 roku, w sali audiowizualnej Kwidzyńskiego Centrum Kultury, odbył się XII Powiatowy Konkurs Czytelniczy „W Krainie Fantazji”. W tym roku 37 uczestników z 14 szkół powiatu kwidzyńskiego musiało się wykazać znajomością przygód  hobbita  Bilba Bagginsa na podstawie książki J. R. R. Tolkiena „Hobbit, czyli tam i z powrotem” w tłumaczeniu Marii Skibniewskiej. Pytania jak zwykle były bardzo szczegółowe i  trudne. Ogólnie można było zdobyć 149 punktów. Czworo  uczniów wykazało się rewelacyjną wiedzą na temat przygód hobbista  i zdobyło 3 pierwsze miejsca, natomiast uczniom, którzy przekroczyli 100 pkt. przyznano wyróżnienia. W tym gronie znalazła się nasza uczennica Marta Formela, której serdecznie gratulujemy. W konkursie wziął udział także Damian Grzywiński, jednak zabrakło mu kilku punktów do miejsc punktowanych. Uczniów do konkursu przygotowała p. Beata Łęcka-Trzaska.
   

 • WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM KONKURSU „OBLICZA PATRIOTYZMU” 12 czerwca 2018 roku, w Szkole Podstawowej w Ryjewie odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Literacko – Plastycznego „Oblicza patriotyzmu – jak być współczesnym patriotą?”. Zadaniem uczniów było wykonać pracę plastyczną lub napisać wiersz związany z tematyką konkursu. W kategorii szkoły podstawowe – 2 nagrodę za pracę plastyczną otrzymała Marcelina Trzaska z kl.4a (op. Beata Łęcka-Trzaska), natomiast za swoje wiersze wyróżnienia otrzymali Zosia Szczepanowska z kl. 4a i Rafał Dzwonnik z kl.5 (op. Lucyna Groszewska). W kategorii gimnazja wyróżnienie za pracę plastyczną otrzymała Weronika Smagalska (op. Beata Łęcka-Trzaska), a wyróżnienie w kat. literackiej Karolina Gadomska (op. Marzena Figacz). Wszystkim laureatom gratulujemy! Beata Łęcka _Trzaska
   

 • Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską 13 czerwca 2018 roku w Bibliotece Miejsko – Powiatowej w Kwidzynie odbyło się spotkanie autorskie z Pisarką Renatą Piątkowską.  W spotkaniu wzięli udział uczniowie 6 klasy. Autorka opowiadała o swojej książce „Wszystkie moje mamy”, którą poświęciła  Irenie Sendlerowej - bohaterskiej kobiecie, która podczas wojny, codziennie narażając swoje życie, uratowała z warszawskiego getta 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Wybór tej książki był nieprzypadkowy,  ponieważ rok 2018 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Ireny Sendlerowej. Młodzi słuchacze dowiedzieli się, czym było getto i dlaczego osoby wyznania mojżeszowego musiały podczas wojny nosić opaski z gwiazdą. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali przejmującej opowieści o piekle codziennego życia w getcie, o sposobach wyprowadzania z niego dzieci, o tragedii matek, które, chcąc ratować swoje dzieci przed śmiercią głodową, decydowały się na oddawanie ich w obce ręce z nadzieją, że dzieciom uda się przeżyć wojnę. Jednym z uratowanych przez nią dzieci jest Szymek - główny bohater książki.  Losy małego Szymka to przykładowa historia jednego z bardzo wielu dzieci, które uratowała Irena Sendlerowa. Opowieść autorki ilustrowały fragmenty książki „Wszystkie moje mamy” czytane przez lektorkę - Panią Malwinę Kożurno. Uczniowie biorący udział w spotkaniu opuścili bibliotekę z przesłaniem Ireny Sendlerowej: "Ludzi należy dzielić na dobrych i złych. Rasa, pochodzenie, religia, wykształcenie, majątek - nie mają żadnego znaczenia. Tylko to, jakim kto jest człowiekiem". Na zakończenie niezwykłego spotkania można było kupić książkę z dedykacją i autografem autorki. Wizyta pani Renaty Piątkowskiej wywarła na uczestnikach ogromne wrażenie. Nie było to zwykłe spotkanie autorskie lecz przejmująca lekcja historii. Beata Łęcka _Trzaska
   

 • Dnia 15 czerwca bieżącego roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, który działalność rozpocznie w nowym roku szkolnym. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja w składzie: Ewa Michalska, Izabela Bułka, Nikola Grzywacz. Oprócz wyboru przedstawicieli uczniów, wybierani byli również Opiekun SU oraz Rzecznik Praw Ucznia. Kandydaci do Samorządu to  23 uczniów z klas IV – VII oraz II gimnazjum. Do Rady Samorządu dostali się następujący uczniowie: Wiktoria Jerzyk, Izabela Waga, Natalia Adamczyk, Anna Krupa, Ewa Michalska, Izabela Bułka, Maciej Mroczko, Martyna Śliwińska, Natalia Wojda, Lena Cichańska. Przewodniczącą SU została Wiktoria Jerzyk. Funkcję Opiekuna SU w kolejnych dwóch latach szkolnych sprawowała będzie Pani Sylwia Kaliszewska natomiast Rzecznikiem Praw Ucznia została Pani Marzena Figacz. Sylwia Kaliszewska
   

 • Nebrowski „Pieszy Rajd ku Niepodległej” -  Przez ostatnich kilka lat szkoła z Nebrowa Wielkiego organizowała Turniej Ekologiczny „Doliną Dolnej Wisły” dla uczniów Zespołu Szkół w Nebrowie Wielkim.    Udział w nim brały wszystkie klasy,  począwszy od uczniów 7-8 -letnich aż do tych 15 – 16 - letnich. Uczestnicy do tej pory mieli możliwość poznania zarówno fauny jak i flory Doliny Dolnej Wisły  oraz historii miejscowości, w której znajduje się ich szkoła, w formie różnego rodzaju zabaw, podchodów i zadań. Impreza odbywała się zawsze w ostatnim tygodniu nauki roku szkolnego. My jako cała społeczność szkolna włączyliśmy się  do obchodów 100-lecia polskiej niepodległości.  Postanowiliśmy więc zmienić charakter naszego rajdu ekologicznego i  uczcić „Polskę niepodległą, która po stu dwudziestu trzech latach znowu pojawiła się na mapach”.  Zamiast pytań, zadań i szyfrów  związanych z ekologią – fauną i florą Doliny Dolnej Wisły - tym razem pojawiła problematyka związana z „Rokiem dla Niepodległej”. Uczniowie,  maszerując po miejscowości, w której znajduje się ich szkoła,   rozwiązywali różnego rodzaju zadania związane z niepodległością oraz historią swojej miejscowości. Budowali wspólnotę, kształtowali tożsamość narodową oraz poczucie dumy z bycia Polakiem. Między innymi rozwiązywali rebusy i zaszyfrowane hasła, uzupełniali oraz układali własne krzyżówki, wykonywali prace plastyczne, tworzyli utwory poetyckie.  Pomysł ten to świetny impuls do podejmowania różnego rodzaju działań na rzecz edukacji, wychowania  i kultury, a w tym przypadku również do kształtowania patriotyzmu. To także wspaniała okazja budowania właściwych relacji społecznych. Organizatorem „Pieszego Rajdu ku Niepodległej”, który odbył się 19 czerwca 2018 roku,  było Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne „Wiślanie” działające przy Szkole Podstawowej w Nebrowie Wielkim. Wojciech Hermaszewski
   

 • Ostatni szkolny dzwonek zabrzmiał w tym roku 22 czerwca. Z niecierpliwością oczekiwali na niego niemal wszyscy uczniowie, jednak dla trzecioklasistów wyznaczył on nie tylko początek wakacji, ale także koniec nauki w naszej szkole. Po rozpoczęciu uroczystości dyrektor Mariola Strzelczyk wręczyła świadectwa ukończenia gimnazjum wszystkim absolwentom oraz listy gratulacyjne rodzicom tych uczniów, którzy swoją nauką i nienagannym zachowaniem zasłużyli na najwyższe wyróżnienie. Świadectwa z wyróżnieniem oraz książkowe nagrody otrzymali także uczniowie pozostałych klas, jednak najwięcej emocji, jak co roku, wzbudziły stypendia wręczone przez Wójt Gminy Sadlinki Elżbietę Krajewską wyróżnionym w nauce, jak i tym, którzy w ciągu ostatniego roku uzyskali wysokie wyniki sportowe na szczeblu wojewódzkim. W swoich przemówieniach zarówno Wójt Gminy jak i Dyrektor Szkoły podsumowały efekty rocznej pracy, podziękowały wszystkim za współpracę, a także życzyły dzieciom udanego, wakacyjnego wypoczynku. Nie zabrakło także ciepłych słów i życzeń dalszych sukcesów kierowanych bezpośrednio do naszych absolwentów przez panią Mariolę Strzelczyk oraz wychowawcę pana Dariusza Świdra. Po występie artystycznym przygotowanym przez uczniów klasy II gimnazjum i zespół muzyczny Wiolino oficjalna część uroczystości została zakończona. Absolwenci udali się pod ścianę zasłużonych uczniów, gdzie Kamil Samulewski powiesił tabliczkę ze swoimi największymi osiągnięciami, a następnie do szkolnego ogrodu w celu posadzenia drzewka będącego pamiątką ukończenia przez nich nauki w szkole w Nebrowie Wielkim. Pozostali uczniowie w klasach odebrali z rąk swoich wychowawców świadectwa i udali się na upragniony letni wypoczynek. Agnieszka Piotrowska