SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Zdrowa rywalizacja klas     Tabela rywalizacji klas   

Anna Krupa
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

 Sylwia Kaliszewska
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Agnieszka Kaczyńska
Rzecznik Praw Ucznia

Reprezentuje Samorząd wobec organów szkoły;
Czuwa nad pracą Rady SU;
Czuwa nad całokształtem pracy Samorządu
oraz współdziała z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole;
Jest reprezentantem interesów uczniów w Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej
i u Dyrektora Szkoły;
każdy uczeń może się do niej zwrócić z każdą prośbą oraz problemem;

Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Anna Krupa - przewodnicząca

Nikola Grzywacz -
członek
Ewa Michalska
- członek

Pozostali członkowie:

 

 

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Nebrowie Wielkim.
plik docx,

Koło redakcyjne  redaguje i wydaje gazetkę - Szkolny Węzeł