Projekt edukacyjny 

„ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM”

W GIMNAZJUM W NEBROWIE WIELKIM

 

przy współpracy

Z POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ

WYDZIAŁEM FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ

 

Projekt skierowany jest do uczniów klas I i II gimnazjum.

Okres realizacji projektu – od 01.03.2007 roku do 31.03.2008 roku.

Na realizacje projektu szkoła uzyskała grant w wysokości

37 720,00 złotych.

 

Cele i priorytety projektu:

 

·        wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze szkół wiejskich,

·        rozwój aspiracji edukacyjnych i kształtowanie aktywnych postaw,

·        podniesienie jakości kształcenia,

·        aktywizowanie społeczności lokalnej  w zakresie działań na rzecz edukacji  i wychowania młodzieży,

·        rozwój społeczeństwa informacyjnego,

·        polityka równych szans.

Sposoby działania:

·          pokazy z fizyki i matematyki,

·          wakacje lub ferie z fizyka i matematyką,

·          kursy, konferencje i spotkania dla nauczycieli  fizyki i matematyki,

·          lekcje pokazowe i warsztaty dla nauczycieli,

·          konkursy fizyczne i matematyczne,

·          zajęcia pozalekcyjne.

 

Harmonogram działań:

„Klubu Przyjaciół Einsteina” w Gimnazjum Nebrowie Wielkim

 

·         dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z fizyki 2 godziny tygodniowo,

·         dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki 2 godziny tygodniowo,

·         4 pikniki naukowe z fizyki,

·         4 pikniki naukowe z matematyki,

·         udział w Konkursach z Matematyki i Fizyki,

·        udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki,     udział w zajęciach Szkoły Letniej Matematyki i Fizyki na Politechnice Gdańskiej,

·        udział w zajęciach otwartych z matematyki i fizyki prowadzonych przez studentów Politechniki Gdańskiej,

·        organizacja Festynu Naukowego,

·        organizacja Festiwalu Nauki.

 

Realizatorzy Projektu „Za rękę z Einsteinem”

Koordynator - Dorota Laskowska, kierownik projektu – Mariola Strzelczyk, księgowa – Alicja Nakonieczna, Nauczyciele: Bernarda Lewandowska, Piotr Obód, Adam Czumiel.

 

  

                     

 

Galeria zdjęć z realizacji projektu.