REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019Harmonogram  rekrutacji do przedszkola, zerówki i SP Rekrutacja - dokumenty do pobraniaLosy absolwentów

ZAPISY
DZIECI DO SZKOŁY I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NEBROWIE WIELKIM
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

odbywać się będą
dla oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej szkoły podstawowej w okresie od 5 marca 2018 roku do 20 marca 2018 roku,
w godzinach od 7.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.
 

 Przy zapisie należy przedłożyć:

Ø  wniosek lub zgłoszenie (dostępne w sekretariacie oraz na stronie WWW szkoły)

Ø  metrykę urodzenia dziecka,

Ø  dowód osobisty

Ø  numer PESEL dziecka.

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły

I.       Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

1.    Do oddziału przedszkolnego zapisujemy dzieci z rocznika 2013, 2014 i 2015.

2.    Lista zakwalifikowanych dzieci zostanie opublikowana w kwietniu 2018 roku.

 

II.    Rekrutacja do klasy zerowej i pierwszej

1.    Do klasy zerowej zapisujemy dzieci z rocznika 2012.

2.  Do klasy pierwszej zapisujemy dzieci z rocznika 2011.

 

Obwód szkoły:

Do obwodu szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim należą wsie:
Grabowo, Kaniczki, Wiśliny, Nebrowo Wielkie, Nebrowo Małe, Glina, Rusinowo, Bronisławowo.